ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Politikası ve Planlaması SAY308 BAHAR 3+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Planlamanın tanımı ve tarihçesini bilir.
  2-Sağlık hizmetleri planlamasının önemini açıklar.
  3-Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç ve özelliklerini bilir.
  4-Talebin planlamadaki önemini açıklar.
  5-Talebi etkileyen faktörleri bilir ve değerlendirir.
  6-Türk sağlık politikalarını bilir.
  7-Planlama modellerini bilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011717
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4013030
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   166
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,53 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sağlık Politikası ve Planlaması İle İlgili Temel Kavramları
  2 Sağlık Politikası ve Planlaması İle İlgili Temel Kavramları
  3 Sağlık Politikalarını Belirleyen Faktörler
  4 İhtiyaç ve Talep Kavramları
  5 Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
  6 Sağlık Hizmetlerinde Önceliklendirme
  7 Sağlık Göstergeleri
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık Politikası Belirleme Süreci
  10 Sağlık Politikası Uygulama Süreci
  11 Küreselleşme Sürecinin Sağlık Hizmetlerine Etkileri
  12 Türk Sağlık Politikaları
  13 Türk Sağlık Reformları
  14 Sağlık Hizmetlerinde Planlama Yöntemleri
  15 Sağlık Hizmetlerinde Planlama Yöntemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike ESEN Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek YÜCESAN Dr. Öğr. Üyesi Sinan BULUT
  Kaynaklar Gökhan Aba, Sağlık Politikası ve Planlaması, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019. Coskun Can Aktan ve Ulvi Saran, (2007). Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sağlık hizmetlerinde kaynakların ve işleyişin etkin planlanmasını önemini kavratmak.
  Dersin İçeriği Planlamanın tanımı ve tarihçesi,sağlık hizmetleri planlamasının önemi, sağlık hizmetlerinin ihtiyaç ve özellikleri,talebin planlamadaki önemi talebi etkileyen faktörler, kaynakların değerlendirilmesi ve planlama modelleri.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 4
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 5
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 3
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 3
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 2
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. -
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 2
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. -
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster