ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Kurumlarında Bilgi Belge Yönetimi SAY403 GÜZ 2+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgi yönetimi ve organizasyon ile ilgili kavramları tartışır.
  2-Günümüz bilgi teknolojisi takibini yapar ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olur.
  3-Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olur.
  4-Girişimcilik yetenekleriyle organizasyon yönetimi yaparak takımı ile bilgi iletişimi içerisinde olacak ve onlara karşı sorumluluk üstelenir.
  5-Sağlık kurumları için gerekli olan belge türlerini bilir.
  6-Sağlık kurumlarında belge ve iş akışı ilişkisini bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgi ve bilginin önemi, özellikleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  2 Bilginin doğuşu ve gelişimi (yazı ve alfabenin doğuş ve gelişimi) İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  3 İletişim sürecinde bilginin önemi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  4 Bilgi kaynakları (bilgi kayıt ortamları-ilk bilgi kayıt ortamları ve günümüzdeki ortamlar) İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  5 Bilgi merkezleri (amaç ve işlevler, tarihçe) İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  6 Bilgi merkezi türleri: Kütüphaneler, halk-okul-milli-üniversite-özel İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  7 Bilgi merkezi türleri: Arşivler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  8 Ara Sınav
  9 Bilgi merkezi türleri: Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  10 Bilgi merkezlerinde yürütülen işlemler: Teknik işlem ve hizmetler İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  11 Bilgi merkezlerinde yürütülen işlemler: Kullanıcı işlemleri ve hizmetleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  12 Okuma alışkanlığı, önemi ve okuma alışkanlığının kazandırılmasında bilgi merkezlerinin rolü İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  13 Yaşamboyu öğrenme İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  14 Bilgi Uzmanları (nitelikleri, eğitimi, istihdam alanları) İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  15 Enformasyon teknolojisi (tarihçesi ve türleri) İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Banuçiçek Yücesan
  Kaynaklar 1- Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler, Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN, Doç. Dr. Halit KESKİN, Dr. Ayşe GÜNSEL, Eflatun Yayınları 2- Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi, Niyazi Çiçek, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, 2015 (1.Baskı) 3- Bilgi ve Bilginin Yönetimi, Kolektif, Papatya Yayıncılık, 2012 4- SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ, AÖF Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilere Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler ile ilgili temel bilgileri vermeyi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Bu ders; Bilgi Kavramı, Bilginin Epistemolojik Kökenleri, Bilgi Yaratma Süreci, Örgütsel Bilgi, Oyun Teorisi, Bilgi Yönetimi Kavramı: Örgütsel ve Endüstriyel Seviyede Sınıflandırılması, Örgütsel Öğrenme, Öğrenen Örgütler, Örgütsel Hafıza, Enformasyon Teknolojileri, Bilgi Kodlama Süreci, Bilgi Transferi, Bilgi Paylaşımı, Bilgi Ekonomisi ve Entelektüel Sermaye; konularını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. 3
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. 1
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. 3
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. 1
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 5
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. 2
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 2
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. -
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 3
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. 3
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 4
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 3
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster