ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve İnovasyon SAY404 BAHAR 2+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler Girişimcilik ile ilgili temel kavramları sayar
  2-Bir iş fikrinin ne zaman değerli ve yenilikçi olacağını ayırt eder
  3-Bir iş fikri ile ilgili pazar araştırma metotlarını uygular
  4-Öğrenciler bir işletmenin nasıl kurulacağını bilir.
  5-Öğrenciler girişimci yönlerini keşfetme becerisi kazanır.
  6-Bir iş fikri ile ilgili finansal planlama yapar
  7-İş fikrini etkili bir şekilde sunar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012020
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013535
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   136
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,53 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Girişimci ve Girişimcilik Kavramları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  2 Girişimcinin Özellikleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  3 Girişimci Kişiliğin Oluşumu İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  4 Dünyada ve Türkiye?de Girişimcilik İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  5 Yenilik ve Yaratıcılık İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  6 İnovasyon yönetimi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  7 İşletme Yerinin Seçimi, Kuruluş Sorunları İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  8 Ara Sınav
  9 Yönetim becerileri ve liderlik İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  10 Girşimciliğin finansmanı İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  11 İşletmelerde Başarı ve Başarısızlık Nedenleri İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  12 İşletmelere Yardımcı Kuruluşlar İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  13 Kamu yönetiminde girişimcilik ve inovasyon İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  14 Girişimcilikte Rekabet Analizi İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  15 Girişimcilikte stratejik iş birliği İşlenecek konunun araştırılması, okunması.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Ülkühan Bike Esen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bulut
  Kaynaklar 1- Rıdvan Yurtseven, Girişimcilik, Detay Yayıncılık, 2007. 2- Orhan Küçük, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Kitabevi, 2010. 3- Prof. Dr. Kahraman Çatı, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi,
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders girişimcilik ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.
  Dersin İçeriği Bu ders; Girişimcilik Kavramı, Girişimciliğin Gelişimi ,Girişimcilik Kültürü ,Girişimcilik ve Etik ,Girişimcilikte İş Modelleri ,İnovasyon Yönetimi ,Girişimcilikte Rekabet Analizi Girişimcilikte Stratejik İş Birliği ,Yönetim Becerileri ve Liderlik ,Girişimcilikte Pazarlama Yönetimi ,Girişimciliğin Finansmanı ,Kurumsal Girişimcilik, Kamu Yönetiminde Girişimcilik ve İnovasyon , Toplumsal Sorunların Çözümünde Ticari Girişimciliğe Karşı Sosyal Girişimcilik , Girişimcilik Küreselleşme İlişkisi ve AB Uygulamaları ; konularını içermektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sağlık sisteminin işleyişini kavrama, değerlendirme ve yönlendirebilecek yeterlikte, ekonomi, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, finans ve yönetim bilimi ile ilgili kuramsal ve uygulamaya ilişkin bilgilere sahip olur. -
  2 Ulusal ve uluslararası sağlık sistemlerinin bileşenlerini ve sağlık politikalarını yorumlama konusunda bilgi sahibi olur. -
  3 Sağlık sistemi örgütlenmesinin alt bölümleri ve bu bölümlerde çalışanları tanır, çalışanların görev yetki ve sorumlulukları konusunda bilgi sahibi olur. -
  4 Toplum ve birey sağlığının geliştirilmesi ile ilgili olan sosyal, çevresel ve davranışsal faktörler konusunda bilgi sahibi olur. -
  5 Sağlık kurumları yönetimi konusundaki bilgi ve becerilerini ilgili kurumların yönetim, üretim, insan kaynakları, finans, muhasebe, pazarlama, hasta ve halkla ilişkiler, kalite ve hasta güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi teknolojileri, sağlık sigortacılığı vb. alanlarında uygular. 3
  6 Sağlık kurumları yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yaratıcı düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanır. -
  7 Alanıyla ilgili verileri analiz eder, değerlendirir ve yorumlar. 3
  8 Sağlık kurumları yönetimi uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. Görev aldığı birimde liderlik özellikleri sergiler. 4
  9 Sağlık kurumlarında çalışanların kişilik, kültür ve davranışsal özelliklerini değerlendirerek kurumun amaçları doğrultusunda yönlendirir. 5
  10 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. -
  11 Yazılı ve sözlü iletişimde, doğru ve kurallara uygun biçimde dil bilgisini ve sağlık kurumlarında kullanılan terminolojiyi kullanabilme yeterliliğine sahip olur. -
  12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. -
  13 Alanı ile ilgili hukuki düzenlemeler ile toplumsal, bilimsel, mesleki etik ilkelere uygun davranır. 4
  14 Ülke ya da dünya genelinde genel sağlık sorunlarına duyarlı davranır, çözüm önerilerini yorumlar ve değerlendirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster