ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Toplum ve Sağlık BES 205 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sağlığı etkileyen sosyal ve biyolojik faktörler konusunda bilgi ve becerileri kullanır.
  2-Toplumdaki risk grupları konusunda bilgi ve becerileri gösterir.
  3-Risk gruplarının sağlığını geliştirmeye yönelik uygulamaları açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   86
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,87 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Terimlerin Açıklaması/Toplum Yapısına Etki Eden Faktörler
  2 Toplumun Sağlık Durumunu Belirleme Yöntemleri/Sosyal bilimler- sağlık ilişkisi
  3 Sağlık Düzeyini etkileyen sosyal faktörler/Sağlık ve hastalık kavramı
  4 Cinsiyet- sağlık etkileşimi/Eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi ve sağlık
  5 Kırsal- kentsel alan ve sağlık/Yiyecek üretimi ve beslenme alışkanlıkları
  6 Hastalıkların tedavisinde geleneksel yaklaşımlar/Sağlık bakım sistemleri
  7 Sağlık hizmetlerinde iletişim/Toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütler
  8 Ara Sınav
  9 Toplumda risk grupları/Toplumda kadının yeri, toplumsal cinsiyet
  10 Beslenme ve sağlık durumunun saptanmasında antropometrik yöntemler
  11 Ana Sağlığı ve gebelik dönemi
  12 Bebeklik ve Çocukluk çağı/Toplumda sık görülen beslenme sorunları, çözüme yönelik öneriler
  13 Okul çağı ve adölesan dönemi
  14 Yetişkin ve Yaşlılık dönemi
  15 Enfeksiyon Hastalıkları/Çevre Sağlığı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe ORKUN ERKILIÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Editörler : Bertan M, Güler Ç. Güneş Kitabevi Ltd.Şti., Ankara, 1995.
  Yardımcı Kitap 1. Bilir N. Epidemiyoloji. Hatiboğlu yayınları ; 24. Ders kitabı dizisi ; 14, 1989. ISBN:9789757527114
  Döküman -
  Dersin Amacı Sağlık ve hastalık kavramlarını, sağlığın korunma ilkeleri, sağlığı korumada yapılan hizmetler, birincil korunmanın ilkeleri ve yöntemleri, toplumda sağlığı ilgilendiren olayları tanıyabilme bu konunun boyutunu araştırabilme, müdahale yöntemi geliştirme ve etkinliğini ölçmesi sağlanır.
  Dersin İçeriği Terimlerin Açıklaması/Toplum Yapısına Etki Eden Faktörler, Toplumun Sağlık Durumunu Belirleme Yöntemleri/Sosyal bilimler- sağlık ilişkisi, Sağlık Düzeyini etkileyen sosyal faktörler/Sağlık ve hastalık kavramı, Cinsiyet- sağlık etkileşimi/Eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi ve sağlık, Kırsal- kentsel alan ve sağlık/Yiyecek üretimi ve beslenme alışkanlıkları, Hastalıkların tedavisinde geleneksel yaklaşımlar/Sağlık bakım sistemleri, Sağlık hizmetlerinde iletişim/Toplumun sağlık düzeyini gösteren ölçütler, Toplumda risk grupları/Toplumda kadının yeri, toplumsal cinsiyet, Beslenme ve sağlık durumunun saptanmasında antropometrik yöntemler, Ana Sağlığı ve gebelik dönemi, Bebeklik ve Çocukluk çağı/Toplumda sık görülen beslenme sorunları, çözüme yönelik öneriler, Enfeksiyon Hastalıkları/Çevre Sağlığı, Okul çağı ve adölesan dönemi, Yetişkin ve Yaşlılık dönemi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Birey, toplum sağlığının korunması ve hastalıkların tedavisi sürecinde; menü ve beslenme programları planlama, uygulama ve sonuçlarını değerlendirme becerisi kazanır. -
  2 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil, istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanır. -
  3 Sağlık alanındaki, güncel bilgileri takip etme, değerlendirme, aktarma ve multidisiplinler araştırmalara katılma becerisi kazanır. 2
  4 Toplumun sağlık düzeyini geliştirmeye yönelik gerekli diyet eğitimi, yönetimi, uygulamaları, danışmanlık ve araştırmalarda etkin rol alma becerisi kazanır. 2
  5 Birey ve toplumun besin güvenliği için strateji geliştirme, uygulama ve eğitim verme becerisi kazanır. 1
  6 Mesleki etik değerleri öğrenir ve tüm paydaşlarla bu etik kurallara göre davranma yetkinliği kazanır. -
  7 Mesleki uygulamalar sırasında, hasta/sağlıklı birey, aile ve ekip üyeleriyle etkili iletişim kurma becerisi kazanır. -
  8 Ulusal/uluslararası besin ve beslenme politikaları, yasal mevzuatlar hakkında bilgi sahibi olur. -
  9 Besin üretim-tüketim zincirinde, kaliteyi etkileyen faktörleri değerlendirme ve yasal düzenlemeleri uygulama bilgisine sahiptir. -
  10 Ürün geliştirme, besin analizi ve kalitesini etkileyen etmenlere yönelik laboratuvar uygulamaları yapar, yorumlar ve sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alma becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster