ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fonksiyonel Nöroanatomi FTR 209 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin makro ve mikro anatomisi ve özelliklerini kavrar.
  2-Nöroanatomik yapıların işlev ve fonksiyonlarını tanımlar.
  3-Bu yapıların motor- duyu ve algısal süreçteki etkileşimlerini belirler.
  4-Nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucu gelişebilecek bulgu ve belirtileri tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Periferik sinir sisteminin temel özellikleri ve pleksusların fonksiyonları
  2 Periferik sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinde görülen klinik bulgu ve belirtiler
  3 Medulla spinalis fonksiyonları ve patolojileri
  4 Beyin zarları, beyin omurilik sıvısı dolaşımı ve ilgili patolojiler
  5 Beyin arter ve venlerinin anatomik özellikleri ve ilgili patolojiler
  6 Beyin arter-ven patolojilerinin klinik özellikleri
  7 Serebrumun fonksiyonel sahaları, fonksiyonları ve patolojileri
  8 Ara Sınav
  9 Diensefelonu oluşturan yapıların fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
  10 Limbik sistem ve patolojileri
  11 Beyin sapı ve serebellum fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
  12 İnen-çıkan yollar, fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
  13 Otonom sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
  14 Kranial sinirler ve patolojileri
  15 Fonksiyonel nöroanatomi ile ilişkili günlük hayattan örnekler ile tekrarı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özge ÇINAR MEDENİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1- RUBIN, Michael; SAFDIEH, Joseph E. Netter`s Concise Neuroanatomy Updated Edition E-Book. Elsevier Health Sciences, 2016. 2- Snell Richard S. Clinical Neuroanatomy. Lippincott Williams & Wilkins, 2010 3- Haines Duane E. Neuroanatomy. An atlas of structures, sections and systems. Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavranmasını sağlamak, bu nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucunda gelişebilecek fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği Periferik sinir sisteminin temel özellikleri, innerve ettikleri kaslar ve patolojilerinin klinik özellikleri, medulla spinalis, beyin sapı, diensepelon ve telensefelonun makro anatomisi, fonksiyonları ve parolojilerindeki klinik özellikler, otonom sinir sistemi ve patolojilerinin klinik özellikleri, ders içerisinde günlük hayattan örneklerle nöroanatomik yapıların rollerinin interaktif işlenmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 5
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 5
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 3
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 3
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 3
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 4
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster