ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Psikososyal Rehabilitasyon FTR 103 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Psikososyal rehabilitasyon alanında kavramları kavrar.
  2-Kaza sonrası yaşanan psikososyal süreç ve uyum aşamaları, stres ve posttravmatik stres bozukluğu, travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemleri kavrar.
  3-Nörolojik hastalıklarda, çocuklarda özre neden olan problemlerde ilerleyici kronik hastalıklarda, geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon problemlerini fark edebilir.
  4-Fiziksel engelliler, engelli çocuğa sahip aileler, görme engelliler ve işitme-konuşma engellilerde psiko-sosyal süreçlerini tanımlayarak fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında göz önünde bulundurur ve ilgili uzmanlara yönlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş ve psikososyal alanda kavramlar
  2 Kaza sonrası yaşanan psikososyal süreç ve uyum aşamaları
  3 Stres ve posttravmatik stres bozukluğu
  4 Travmatik yaralanmalardan sonra görülen problemlerde (amputeler, omurilik yaralanmaları, yanık ) psikososyal rehabilitasyon
  5 Nörolojik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon (hemipleji, parkinson, MS)
  6 Çocuklarda özüre neden olan problemlerde psikososyal rehabilitasyon (serebral paralizi, kas hastalıkları, otistik çocuklar, down sendromu)
  7 İlerleyici kronik hastalıklarda (kanser, AIDS), geriatrik kişilerde psikososyal rehabilitasyon
  8 Ara Sınav
  9 Fiziksel engellilerde psikososyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
  10 Engelli çocuğa sahip ailelerde psikosoyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
  11 Görme engellilerde psikosoyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
  12 İşitme-konuşma engellilerde psikososyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
  13 İşkenceye maruz kalan bireylerde psikososyal süreç üzerine interaktif katılımlı tartışma
  14 Depresyon ve başa çıkma yöntemleri
  15 Tekrar ve tartışma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr Üyesi Zehra Karahan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş.Gör. Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1. French S. Physiotherapy a Psychosocial Approach, Butterworth Heinemann, Oxford Boston, 1998. 2. Woods ME, Hollis F. Casework: A Psychosocial Therapy, Mc-Graw-Hill Higher Education Company Press, 2000. 3. King R, Lyloyd C, Meehan T. Handbook of Psychosocial Rehabilitation, Blacwell Publishing Ltd, 2007.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Fiziksel, duyusal yada kognitif yönden herhangi bir nedenle engel, özür yada bozukluk durumunda bireyin psikososyal tablosunun anlaşılabilmesini sağlamak, psikososyal sürece etki eden durumların kavratmak ve fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında karşılaşılabilecek psikososyal problemlerin göz önüne alarak rehabilitasyon programını yönlendirebilme becerisini kazandırmaktır. ICF prensiplerine göre psikososyal süreç ele alınarak öğrencilere aktarılmaktadır.
  Dersin İçeriği Psikososyal rehabilitasyona giriş, kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon, stres ve post travmatik stres sendromu, depresyon ve başa çıkma yolları, görme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, işitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon, fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon, özürlü çocuklarda ve ailelerinde psikososyal rehabilitasyon, kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon, işkenceye maruz kalan bireylerde pskososyal rehabilitasyon
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 3
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. -
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. -
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. 4
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 4
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. -
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster