ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hareket Ve Fonksiyon Gelişimi FTR 102 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Normal hareket ve fonksiyon gelişim özelliklerini kavrar.
  2-Hareket ve fonksiyonel gelişimi etkileyen faktörleri bilir.
  3-Anormal gelişim ve hareket özelliklerini ayırt edebilir
  4-Hareket ve fonksiyon gelişim bilgilerini pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarındaki önemini fark eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji
  2 Normal hareket ve fonksiyon gelişim parametreleri
  3 Gelişim Teorileri
  4 Hareket gelişiminin kinezyolojik yönden incelenmesi
  5 Motor kontrol, öğrenme ve modelleri
  6 Refleks ve duyu gelişimi
  7 Motor gelişimi etkileyen muskuloskeletal faktörler
  8 Ara Sınav
  9 Motor gelişimi gelişimi etkileyen kardiyopulmoner faktörler
  10 Hareket ve fonksiyon gelişimini etkileyen nöromotor faktörler
  11 Hareketin komponentleri
  12 Düzeltme, koruma ve denge reaksiyonları , postüral reaksiyonlar
  13 İnfant dönem ve 0-12 ay motor ve fonksiyonel gelişim
  14 İnfant dönem ve 12-24 ay motor ve fonksiyonel gelişim
  15 İnfant dönem ve 24-36 ay motor ve fonksiyonel gelişim
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAHAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Karahan

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1. Cech DJ, Martin ST. Functional Movement Development Across the Life Span, Elseiver, Saunders, 2012. 2. Piontell A. Development of Normal Fetal Movements: The First 25 Weeks of Gestation, Springer, 2010. 3. Normal Development of Functional Motor Skills, Alexander R. 2007. 4. Burns RY. Principles of physiotherapy management. In: Burns RY, Macdonald J, eds. Physiotherapy and the Growing Child. London: WB Saunders; 1996.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Fetüs döneminden çocukluk dönemine kadar hareket ve fonksiyon gelişiminin kavranmasını ve pediatrik fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına hareket ve fonksiyon gelişlim özelliklerini kullanmak üzere aktarmayı sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Normal hareket ve fonksiyon gelişimi ilgili terminoloji ve kavramlar, Gelişim Teorileri, Normal ve anormal hareket ve fonksiyonun gelişim, Refleks ve duyu gelişimi, Motor gelişim basamakları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 3
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. -
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 3
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. -
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. -
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster