ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sporcu Sağlığı FTR 210 BAHAR 2+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkilerini bilir.
  2-Fiziksel uygunluğun tanımını ve uygun değerlendirme yöntemlerini bilir.
  3-Farklı yaş ve cinsiyette olan sporculara doğru yaklaşımı bilir.
  4-Sahada ve laboratuvarda yapılan sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk testlerini uygular.
  5-Sahada ve laboratuvarda yapılan sporla ilgili fiziksel uygunluk testlerini uygular.
  6-Sporcuya genel yaklaşım ile ilgili farklı disiplinlerle çalışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50188
  Diğer (pratik sınav) 20166
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sporcu sağlığına giriş
  2 Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri
  3 Sporcunun değerlendirilmesi
  4 Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk testleri
  5 Sporla ilgili fiziksel uygunluk testleri
  6 Spora özel performans testleri
  7 Çocuk ve spor
  8 Ara Sınav
  9 Kadın sporcu üçlemesi
  10 Sporda beslenme
  11 Sporda psikoloji
  12 Özürlü bireylerde spor yaklaşımları
  13 Kronik hastalıklar ve egzersiz; Obesite, Koroner arter hastalığı, Osteoporoz (interaktif)
  14 Kronik hastalıklar ve egzersiz; Hipertansiyon
  15 Kronik hastalıklar ve egzersiz; Diabetes Mellitus (interaktif)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Özge ÇINAR MEDENİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Burak ULUSOY
  Kaynaklar 1- Baltacı G, Tunay BV, Beşler A, Ergun N. Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi, 2. Baskı, Alp Yayıncılık, 2006. 2- Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri 2.Basım, Pelin Ofset Yayıncılık, 2006. 3- Puddu G., Giombini A., Selvanetti A. Rehabilitation of Sports Injuries. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY, 2001. 4- American College of Sports Medicine?s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Edt, Lippincott Williams&Wilkins, 2006. 4- American College of Sports Medicine?s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 7th Edt, Lippincott Williams&Wilkins, 2006.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Spor fizyoterapisini, değişik gruplarda uygulanan fiziksel uygunluk test bataryalarını ve farklı gruplara özel egzersiz planı oluşturmayı öğretmektir.
  Dersin İçeriği Egzersizin vücut sistemleri üzerine etkileri, Sporcunun değerlendirilmesi, Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk testleri, Sporla ilgili fiziksel uygunluk testleri, Spora özel performansı belirleyen testler, Çocuk ve spor, Kadın sporcu üçlemesi, Sporda beslenme, Sporda psikoloji, Özürlülerde spor yaklaşımları, Kronik hastalıklar ve egzersiz; Obesite, Koroner arter hastalığı, Osteoporoz (interaktif), Kronik hastalıklar ve egzersiz; Hipertansiyon,Diabetes Mellitus (interaktif)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 5
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 5
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 4
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 5
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 3
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 3
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster