ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rehabilitasyon ve Etik Kavramlar FTR 104 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fizyoterapist ve rehabilitasyon kavramlarını açıklar.
  2-Etik ve etik kural kavramlarını açıklar.
  3-Hasta ve sağlık çalışanlarının görev ve haklarını açıklar.
  4-Devlet ve kurumların görev ve haklarını açıklar.
  5-Fizyoterapistlik mesleğinin etik kurallarını açıklar.
  6-Bilim ve araştırma etiğinin açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fizyoterapist-Rehabilitasyon Kavramı
  2 Etik kavramı (etik nedir, etik kurallar), deontoloji nedir?
  3 Sağlık personeli-sağlık personeli, hasta- sağlık personeli, hasta yakını-sağlık personeli ilişkilerinde deontoloji
  4 Rehabilitasyonda ekip çalışması nedir? Ekip çalışmasının özellikleri ve önemi, ekip çalışması kavramları ve modelleri nelerdir?
  5 Fizyoterapistlerin Türkiye`deki ve Dünya`daki durumu ve görev alanları
  6 Mesleki deontoloji ve ulusal/ uluslar arası etik deklerasyonlar
  7 Etik ve insan hakları
  8 Ara Sınav
  9 Sağlık çalışanlarının görev ve hakları
  10 Devlet ve kurumların görev ve hakları
  11 Fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları
  12 Reşit olmayan hastaların rehabilitasyonunda etik kurallar
  13 Fizyoterapistlik mesleğinde var olan etik sorunlar
  14 Fizyoterapistlik mesleğinin eğitiminde etik konular
  15 Bilim etiği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özge ÇINAR MEDENİ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Özge Çınar Medeni

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Burak ULUSOY
  Kaynaklar 1- Dünya Hekimler Birliği Tıp Etiği el kitabı, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, 2005. 2- Mustafa Kurban. Tıbbi etik ve meslek tarihi. Palme Yayıncılık, 2015. 3- Ayşegül Erdemir Demirhan. Klinik etik: klinik uygulamalarda etik sorunlar. Nobel Tıp Kitabevi, 2001. 4- Dietrich vom Engelhardt. Tıbbın gündelik yaşamında etik: araştırmadan terapiye disiplinler yelpazesi. Nobel Tıp Kitabevi, 2001.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Etik, ahlak ve deontolojiyi öğretmek, fizyoterapi etik kurallarını öğreterek benimsetmek, klinik ve araştırma etiği arasındaki farkları öğretmek amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Fizyoterapist-rehabilitasyon kavramı, Etik kavramı (etik nedir, etik kurallar), deontoloji nedir?, Sağlık personeli-sağlık personeli, hasta- sağlık personeli, hasta yakını-sağlık personeli ilişkilerinde deontoloji, Rehabilitasyonda ekip çalışması nedir? ekip çalışmasının özellikleri ve önemi, ekip çalışması kavramları ve modelleri nelerdir?, Fizyoterapistlerin Türkiye?deki ve Dünya`daki durumu ve görev alanları, Mesleki deontoloji ve ulusal/ uluslar arası etik deklerasyonlar, Etik ve insan hakları, Sağlık çalışanlarının görev ve hakları, Devlet ve kurumların görev ve hakları, Fizyoterapistlik mesleğinin etik kuralları, Reşit olmayan hastaların rehabilitasyonunda etik kurallar ,Fizyoterapistlik mesleğinde var olan etik sorunlar ,Fizyoterapistlik mesleğinin eğitiminde etik konular, Bilim etiği
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 2
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. -
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. -
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. 5
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. -
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. -
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. 3
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster