ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Anatomi II FZD 112 BAHAR 3+3 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gastrointestinal sistem, ürogenital sistem ve kardiyovasküler sistemde yer alan yapıların morfolojik özellikleri, insan vücudundaki konumları, birbirleriyle olan ilişkilerini tartışır.
  2-İnsan vücudunun anatomik yapısı ve fonksiyonlarını açıklar.
  3-Solunum sistemi organlarını ve işlevlerini açıklar.
  4-Dolaşım sistemi organlarını ve işlevlerini açıklar.
  5-Sindirim sistemi ve ürogenital sistem organlarını ve işlevlerini açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer/pratik sınav 0100
  Toplam İş Yükü(Saat)   170
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,67 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ağız anatomisi ve pharynx, karın ön duvarı anatomisi, periton, omentum majus, minus ve bursa omentalis, oesophagus ve mide
  2 İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer ve safra yolları
  3 Pankreas, dalak, karın arka duvarı
  4 Böbrekler ve üreterler, vesica urinaria ve urethra, pelvis ve perineum
  5 Erkek genital organları
  6 Kadın genital organları
  7 Thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun anatomisi, larynx
  8 Ara Sınav
  9 Trachea, akciğerler ve pleura
  10 Kalp ve pericardium, mediastinum, kalbe girip çıkan büyük damarlar ve dolaşım sistemi, kalp ve dolaşım sistem
  11 Baş boyun arter ve venleri, thorax abdomen ve pelvis arter ve venleri
  12 Üst ve alt ekstremite arter ve venleri
  13 Lenfatik sisteme giriş, baş- boyun, üst ekstremite ve thorax lenfatikleri, alt ekstremite ve abdomen lenfatikleri
  14 Endokrin sistem, glandula thyroidea, parathyroidea, glandula suprarenalis ve thymus
  15 Orbita ve bulbus oculi, görme yolları, kulak, işitme yolları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAHAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Zehra Karahan

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Burak ULUSOY Arş. Gör. Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1- Taner D (2000) Fonksiyonel Anatomi: Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, Ankara: PALME 2- Sancak B, Cumhur M (1999) Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç Organlar, Ankara: METU PRESS 3- Ozan H (2004) Anatomi, Ankara NOBEL 4- Snell RS (1998) Clinical Anatomy for Medical Students, Washington: LIPPINCOT-WILLIAMS&WILKINS 5- Moore KL (1992) Clinically Oriented Anatomy, Baltimore WILLIAMS & WILKINS 6- Romanes GJ (1997) Cunningam`s Manual of Practical Anatomy: Upper and Lower Limbs,Oxford, Oxford University Press 7- Clancy J, McVicar AJ (2002) Physiology & Anatomy: Ah-Homeostatic Approach, London ARNOLD 8- Wiliams PL, Warwick R, Dyson M, Bannister LH (1989) Gray`s Anatomy, Edinburgh London CHURCHILL LIVINGSTONE 9- Netter FH (1994) Atlas of Human Anatomy, New Jersey CIBA - GEIGY CORPORATION 10- Sobotta Atlas der Anatomie des Menschen (İnsan Anatomisi Atlası) (1977) Ed. H. Ferner and J. Staubesand., Baltimore Urban & Schwarzenberg (Three Volume)
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı İnsan vücudundaki iç organların, normal anatomik yapıların yerleşimleri ve işlevlerinin tanımlanması
  Dersin İçeriği Ağız anatomisi ve pharynx, karın ön duvarı anatomisi, periton, omentum majus, minus ve bursa omentalis, oesophagus ve mide; İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar, karaciğer ve safra yolları; Pankreas, dalak, karın arka duvarı; Böbrekler ve üreterler, vesica urinaria ve urethra, pelvis ve perineum; Erkek genital organı; Kadın genital organı; Thorax duvarı anatomisi ve diaphragma, burun anatomisi, larynx; Trachea, akciğerler ve pleura; Kalp ve pericardium, mediastinum, kalbe girip çıkan büyük damarlar; Baş boyun arter ve venleri, thorax abdomen ve pelvis arter ve venleri; Üst ve alt ekstremite arter ve venleri; Lenfatik sisteme giriş, baş- boyun, üst ekstremite ve thorax lenfatikleri, alt ekstremite ve abdomen lenfatikleri; Endokrin sistem, glandula thyroidea, parathyroidea, glandula suprarenalis ve thymus; Orbita ve bulbus oculi, kulak, görme yolları, işitme yolları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 5
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 5
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 3
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 3
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. -
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. -
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster