ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nörofizyolojik Yaklaşımlar I FTR 303 GÜZ 2+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-PNF tekniklerinin nörofizyolojik etki mekanizmalarını tanımlar.
  2-Farklı nöromusküler sistem bozukluklarında fasilitasyon veya inhibisyon amaçlarına yönelik problem çözme becerisi kazanır.
  3-PNF tekniklerinin terapik egzersizler içindeki yeri ve kullanım amaçlarını belirtir.
  4-PNF tekniklerini farklı klinik durumlarda uygulama becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40155
  Diğer (pratik sınav) 4021020
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 PNF`e giriş, PNF paternlerinin temel özellikleri
  2 Skapula ve pelvis paternleri
  3 Üst ekstremite paternleri
  4 Alt ekstremite paternleri
  5 Boyun ve üst gövde paternleri
  6 Alt gövde paternleri
  7 PNF tekniklerinde temel işlemler
  8 Ara Sınav
  9 Fasilitasyon teknikleri
  10 İnhibisyon teknikleri
  11 Bilateral ekstremite paternleri
  12 Minder aktiviteleri
  13 Proksimal hayati fonksiyonların fasilitasyonu
  14 PNF`te yardımcı ajanlar
  15 PNF tekniklerinin farklı kullanım şekilleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Do. Dr. Özge Çınar Medeni
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Ayşenur Şıkşık
  Kaynaklar 1- Livanelioğlu A, Kerme Günel M, Erden Z. Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Teknikleri, Genişletilmiş 3.bs, Ankamat Matbaacılık, Ankara 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Poprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin terapik egzersizler içindeki yeri ve etki mekanizmaları konusunda temel bilgiler vererek, PNF egzersizleri ve tekniklerini kavramalarını sağlamak ve uygulama becerisi kazandırmaktır.
  Dersin İçeriği PNF tekniklerinin nörofizyolojik mekanizmaları, PNF`in önemi ve kullanım amaçları, PNF tekniklerinin uygulaması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 3
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 4
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. 4
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 4
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 4
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. 3
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster