ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ortopedik Rehabilitasyon FTR 307 GÜZ 3+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ortopedik problemleri tanımlar.
  2-Ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmalarını ve dejeneratif eklem hastalıklarını açıklar ve bunlarla ilgili komplikasyonları bilir.
  3- Cerrahi gerektiren ortopedik durumlarda cerrahi işlem ile ilgili temel kavramları bilir ve dikkat edilmesi gereken noktaların farkına varır.
  4-Ortopedik problemlerde genel ve patolojiye özel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular.
  5-Ortopedideki kas- iskelet sistem yaralanmaları ve dejeneratif durumlar ile ilgili genel tedavi prensiplerini bilir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumların ihtiyacını belirler.
  6-Cerrahi geçirmiş veya geçirmemiş hastalar için duruma ve patolojiye en uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını belirler ve uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ortopedik rehabilitasyonda genel değerlendirme prensipleri ve kullanılan değerlendirme yöntemleri
  2 Kırıklar, kırıkların sınıflaması, kırık iyileşmesi, kırık komplikasyonları
  3 Kırıklarda tedavi ve kırık rehabilitasyonunun genel prensipleri
  4 Alt ve üst ekstremite kırıklarında rehabilitasyon
  5 Eklem artroplastileri, endoprotezler ve rehabilitasyonu
  6 Romatiod artrit ve osteoartritin fizyoterapi ve rehabilitasyonu
  7 Ankilozan spondilit ve nonartiküler romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu
  8 Ara Sınav
  9 Omuzda rotator kılıf patolojileri, bursit ve periatritlerde rehabilitasyon yaklaşımları
  10 P atellofemoral ağrı sendromu ve fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri
  11 Dizde bağ yaralanamalarında rehabilitasyon
  12 Menisküs yaralanamalarında rehabilitasyon
  13 Ayak bileği, el bileği ve dirsekte sık görülen patolojiler ve rehabilitasyonu
  14 Mekanik bel ağrısı ve rehabilitasyonu
  15 Ortopedik problemlerde bandajlama yöntemleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Özge ÇINAR MEDENİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Burak ULUSOY
  Kaynaklar 1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon / ed. Z. Candan Algun İstanbul : Nobel Tıp Kitabevleri, 2013. 514 s. 2. Tedavi hareketlerinde temel değerlendirme prensipleri / A. Saadet Otman, Nezire Köse. By: Otman, A. Saadet. Ankara : Pelikan, 2015. 202 s. 3. Guide to evidence-based physical therapy practice / Dianne V. Jewell. By: Jewell, Dianne V.. Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett, 2008. xiii, 480 s. 4. The orthopedic workbook for physical therapy By: Peresic, Wanda. Boston : Jones & Bartlett, 2007 vii, 159 s. 5. Orthopedic physical assessment / David J. Magee. By: Magee, David J.. Philadelphia, Pa.: Saunders, 2002. xiv, 1020 s. 6. Orthopaedic physical therapy / [edited by] Robert A. Donatelli, Michael J. Wooden. New York : Churchill Livingstone, 2001. xv, 656 s. 7. Alt Ekstemite Yaralanmalarında Rehabilitasyon, Hipokrat yayınevi,2017, Ed:Volga Bayrakcı Tunay, Zafer Erden, Cemil Yıldız, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 766
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Cerrahi gerektiren veya gerektirmeyen ortopedik problemler ve kas iskelet sistem yaralanmalarının değerlendirilmesinde kullanılan temel yöntemlerin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, patolojiye ve uygulanan cerrahiye özel ve duruma en uygun fizyoterapi -rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 2
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 4
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 4
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster