ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Pediatrik Rehabilitasyon FTR 305 GÜZ 2+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Pediatrik rehabilitasyon kavramını ve kapsamını tanımlar.
  2-Pediatrik grupta fonksiyonel yetersizlik, özür ve engele neden olan durumları bilir.
  3-Alt motor nöron lezyonu olan çocuklarda fizyoterapi değerlendirmelerini kullanır, rehabilitasyon programına karar verir ve uygular.
  4-Üst ve alt motor nöron lezyonu olan çocuklarda klinik problem çözer.
  5-Serebral Palsili çocuklarda fizyoterapi değerlendirmelerini kullanır, rehabilitasyon programına karar verir ve uyguar.
  6-Tortikollis, doğumsal brakiyal plexus yaralanmanları, riskli bebekler ve yaygın gelişimsel bozukluk gibi çocukluk çağında sık görülen diğer durumlarda uygun değerlendirmeleri kullanılır ve fizyoterapi rehabilitasyon programını uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer (pratik sınav) 20155
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Pediatrik rehabilitasyona giriş
  2 Nöromusküler hastalıklar, genetik, sınıflandırma
  3 Musküler distrofilerin klinik özellikleri
  4 Musküler distrofilerde değerlendirme
  5 Musküler distrofilerde tedavi
  6 Spinal musküler atrofiler ve rehabilitasyonu
  7 Herediter motor sensori nöropatiler ve rehabilitasyonu
  8 Ara Sınav
  9 Serebral paralizi (SP)`ye giriş, SP`nin nedenleri,tipleri
  10 Riskli bebeklerde değerlendirme yöntemleri
  11 Riskli bebeklerde erken fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları
  12 SP`de değerlendirme yöntemleri, GMFM ie motor gelişimin değerlendirilmesi, gelişimsel refleks ve reaksiyonların değerlendirilmesi, GMFCS, MACS, EDCAS gibi fonksiyonel seviye değerlendirmeler, serebral palside spastisiteye özel değerlendirme yöntemleri
  13 SP`li çocuklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları
  14 Erişkin serebral palsili bireylerde fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, ortez uygulamları, adaptif cihaz ve ekipmanlar hakkında bilgilendirme
  15 Yaygın gelişimsel bozukluk, tortikollis, obstetrik brachial pleksus yaralanmaları gibi pediatrik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon prensipleri
  Ön Koşul Hareket ve Fonksiyon Gelişimi
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özge ÇINAR MEDENİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1. Livanelioğlu A, Günel MK, Serebral Palside Fizyoterapi, 19-60, 2009 Ankara, Yeni Özbek Matbaası. 2. Carr, J., Shepherd, R.(1998) Neurological Rehabilitation: Optimizing Motor Performance, Butterworth-Heinemann, Oxford. 3. Cohen, H. (1999) Neuroscience for Rehabilitation, 2nd ed. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia. 4. Panteliadis CP (Ed), Banu Anlar (Çevirmen), Mintaze Kerem Günel (Çevirmen). Serebral Palsi:Multidisipliner Yaklaşım, Pelikan Kitabevi, Ankara,2015. 5. Physiotherapy for children/edited by Teresa Pountney. Edinburgh:Butterworth Henemann/Elsever, 2007. 6. Treatment of cerebral palsy and motor delay/Sophe Levtt. By:Levtt, S. Oxford:Blackwell Pub., 2004. 7. Karaduman AA, Tunca Yılmaz Ö, Alemdaroğlu İ, editors. Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014, Ankara. 8. Alemdaroğlu I, Karaduman A, Yılmaz OT, Pediatrik Nöromusküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Çocuklarda görülen yaygın gelişimsel bozuklukları, üst ve alt motor nöron lezyonlarını ve rehabilitasyonunu öğretmek
  Dersin İçeriği Çocuklarda görülen gelişimsel bozukluklar, üst ve alt motor nöron lezyonları ve rehabilitasyon yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 4
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 3
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster