ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Protez ve Rehabilitasyonu FTR 313 GÜZ 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Protezi oluşturan parçaları üretim süreçlerini bilir.
  2-Ampute veya konjenital ekstremite noksanlığı olan hasta için uygun proteze karar verir
  3-Amputerde uygun tedavi programını planlar ve uygular.
  4-Protez endikasyonu olan hastalarda rehabilitasyon evrelerine göre gerekli değerlendirmeleri planlar ve uygular.
  5-Protez kullanan hastalarda protezin uyumunu kontrol eder, gerekli biyomekaniksel ayarlamaları yapar ve sonuçlarını analiz eder.
  6-Protez uygulamaları ile olası komplikasyonları ilişkilendirir.
  7-Protez ve rehabilitasyon alanındaki ileri teknolojik uygulamalar konusunda farkındalık kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Protez uygulamaları ve ampute rehabilitasyonuna giriş, amputasyon nedenleri ve seviyeleri, amputasyonlarda neden ve seviye arasındaki ilişki
  2 Parsiyel ayak amputasyonları ve protez uygulamaları , Syme amputasyonu ve protez uygulamaları
  3 Diz altı amputasyon seviyesi, protez uygulamaları ve komponent seçimi, biyomekaniksel ayarlar
  4 Diz dezartikülasyon amputasyon seviyesi, protez uygulamaları ve biyomekaniksel ayarlar
  5 Diz üstü amputasyon seviyesi, protez uygulamaları ve komponent seçimi, biyomekaniksel ayarlar
  6 Kalça dezartikülasyon amputasyon seviyesi, protez uygulamaları ve biyomekaniksel ayarlar
  7 Alt ekstremite amputelerinde yürüyüş bozuklukları
  8 Ara Sınav
  9 Üst ekstremite amputasyon seviyeleri ve protez uygulamaları
  10 Konjenital anomaliler protez uygulamaları
  11 Erken ve geçici protez uygulamaları, alt ve üst ekstremite amputasyonlarında ileri teknolojik protez uygulamaları
  12 Alt ekstremite ampute rehabilitasyonu, evreleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları ve protez ile eğitim
  13 Üst ekstremite ampute rehabilitasyonu, evreleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları ve protez ile eğitim
  14 Alt ve üst ekstremite ampute rehabilitasyonuna yönelik pratik çalışma
  15 Klinik problem çözme odaklı vaka çalışması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Özge Çınar Medeni
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Burak Ulusoy
  Kaynaklar 1. Şener G, Erbahçeci F. Protezler H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO Yayınları Ankara, 2001. 2. Browker JH, Michael JW. Atlas of Limb Prosthetics Mosby Year Book, St. Louis 1992. 3. May BJ. Amputations and Prosthetics: a case study approach? Philadelphia 1996. 4. Engstrom B, Van De Ven C. Therapy for Amputees Edinburgh 1999. 5. Lusardi MM, Nielsen CC. Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. 2 st ed. St. Louis : Saunders; 2007.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Protezler, endikasyonları, uygulamaları, modifikasyonları ve olası komplikasyonları hakkında bilgi vermek; ampute rehabilitasyonunun kavranmasını sağlamak. Amputeler için uygun tedavi programını planlama ve uygulama becerisini kazandırmak
  Dersin İçeriği Protezler, endikasyonları, uygulamaları, modifikasyonları ve olası komplikasyonlar, amputeler için uygun tedavi programını planlama ve uygulama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 3
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 5
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. 4
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster