ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nörofizyolojik Yaklaşımlar II FTR 302 BAHAR 2+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnme ve serebral palsi sonrası görülen klinik özellikleri tanımlar ve tedavide kullanılan nörogelişimsel yaklaşımlarla ilişkilendirir.
  2-Normal hareket ve fonksiyonu tanımlar ve inme ve serebral palside görülen hareket ve fonksiyon bozukluklarıyla karşılaştırabilir
  3-İnme ve serebral palside kullanılan temel ve nörogelişimsel temelli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular
  4-İnme ve serebral palside klinik problemleri tanımlayabilir, klinik karar verme sürecini uygular, terapi ve rehabilitasyon programını planlar.
  5-İnme ve serebral palside en sık kullanılan ve güncel nörofizyolojik yaklaşımları ve nörogelişimsel tedavi (Bobath) yaklaşımını temel düzeyde uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40155
  Diğer (pratik sınav) 4021020
  Toplam İş Yükü(Saat)   100
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,33 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Serebrovasküler olaylar (tanım, nöroanatomi, risk faktörleri)
  3 İnme sonrası klinik özellikler, tıbbi tedavi, genel rehabilitasyon prensipleri, nörofizyolojik yaklaşımların kuramsal boyutu ve diğer tedavi yöntemleriyle ilişkisi,
  4 Normal ve inme sonrası hareket, tonus ve postural kontrol İnme tedavisinde Nörogelişimsel tedavi yaklaşımı (NGT) ?Bobath, temel özellikler ve prensipler
  5 NGT-Bobath ile klinik problem çözme yaklaşımı ve değerlendirme yöntemleri
  6 NGT-Bobath yaklaşımı ile değerlendirme uygulamaları ve vaka çalışması
  7 NGT- Bobath yaklaşımı ile pozisyonlama, gövde ve üst ekstremite tedavisi ve mobilizasyon yöntemleri
  8 Ara Sınav
  9 NGT- Bobath yaklaşımı ile alt ekstremite tedavisi, denge ve yürüme eğitimi, Vaka çalışmaları
  10 NGT-Bobath ile değerlendirme prensipleri
  11 NGT-Bobath yaklaşımı ile serebral palside değerlendirme prensipleri
  12 NGT-Bobath yaklaşımı ile serebral palside postüral reaksiyon, kaba ve ince motor fonksiyonlar, gövde kontrolü, ambulasyon, yürüme ve üst ekstremite fonksiyonlarının geliştirilmesine yönelik uygulamalar
  13 NGT-Bobath yaklaşımı ile çocuklarda düzeltme, denge ve koruyucu reaksiyonları ve hareketlerin fasilitasyonu, poziyonlama,prensipleri ve uygulanması
  14 NGT-Bobath yaklaşımı ile, yardımcı araç gereç, ekipman, diğer tedavi yöntemleri ile entegre edilmesine dayalı rehabilitasyon sürecinde klinik karar verme
  15 NGT-Bobath yaklaşımı ile pediatrik olgu çalışması
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Özge Çınar MEDENİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araştırma Görevlisi Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1. Meadows Linzi, Raine Sue, Lynch-Ellerington Mary, Karaduman Ayşe, Yıldırım Sibel Aksu, Yılmaz Öznur Tunca. Bobath kavramı : nörolojik rehabilitasyonda teori ve klinik uygulama. Ankara, Pelikan Kitapevi, 2012. 2. Gjelsvik, Bente E. Bassøe. The Bobath concept in adult neurology. Stuttgart, New York : Thieme, c2008. 3. Bobath, Berta. Adult hemiplegia, evaluation and treatment. Oxford : Butterworth Heinemann, 1991. 4. Pountney, Teresa E. Physiotherapy for children. Edinburgh ; New York : Butterworth Heinemann/Elsevier, 2007 5. Stokes, Maria. Physical management in neurological rehabilitation. . London : Mosby, 2005, c2004.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İnme ve serebral palsi gibi nörofizyolojik ve nörogelişimsel problemlerle seyreden üst motor nöron problemlerinde klinik özellikler ve hareket ve fonksiyon bozukluğunun nedenlerini açıklamak, inme ve serebral palsi rehabilitasyonunda uygulanan ölçme, değerlendirme ve nörofizyolojik yaklaşımlarla ilgili temel özelliklerin kavranmasını ve nörogelişimsel terapi (Bobath) yaklaşımını uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, inme ve serebral palsi sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında nörogelişimsel terapi temelli problem çözme becerisini geliştirmektir.
  Dersin İçeriği Nörofizyolojik ve nörogelişimsel problemler, inme ve serebral palsi ile ilgili değerlendirme ve fizyoterapi yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 3
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 4
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster