ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kardiyak Rehabilitasyon FTR 304 BAHAR 2+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kardiyak rehabilitasyonla ilgili temel kavramları açıklar
  2-Kardiyovasküler hastalıkların klinik özelliklerini tanımlar
  3-Kardiyovasküler sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan değerlendirir
  4-Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını planlar ve uygular.
  5-Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu değerlendirir ve ev programı verir.
  6-Kardiyovasküler riski olan kişilerde risk faktörlerini analiz eder
  7-Kardiyovasküler riski olan kişilerde hasta eğitimi ve davranış modifikasyonu yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer (Uygulama sınavı) 20155
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kalbin anatomisi
  2 Kardiyovasküler fizyoloji
  3 İskemik kardiyak durumlar
  4 Myokard enfarktüsü ve rehabilitasyonu
  5 Diagnostik testler ve prosedürler
  6 EKG
  7 Egzersiz testleri
  8 Ara Sınav
  9 Kardiyak rehabilitasyon fazları
  10 Kardiyovasküler cerrahide rehabilitasyon
  11 Kalp yetmezliğinde rehabilitasyon
  12 Obezitede ve hipertansiyonda rehabilitasyon
  13 Periferal arteryel hastaliklarda ve diabette rehabilitasyon
  14 Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi
  15 Koruyucu kardiyak rehabilitasyon
  Ön Koşul Egzersiz Fizyolojisi
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Zehra Karahan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ayşenur Şıkşık
  Kaynaklar 1. ACSM`s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2014. 2. Cardiac Rehabilitation. XVI, 298 p. 36 illus. 1 in color. online resource 3. Cardiac Rehabilitation Program and Health-related Quality of Life. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing 2014. 4. Pryor JA, Prasad AS. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2011.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Kardiyovasküler problemi olan hastalarda problemlerin tanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, kardiyak rehabilitasyon yaklaşımları ve uygulamalarının seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanmasıdır
  Dersin İçeriği Kardiyovasküler hastalıklar, değerlendirme ve tedavi yöntemleri, uygun kardiyak rehabilitasyon yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 4
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 4
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. 5
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster