ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ortez ve Rehabilitasyonu FTR 306 BAHAR 2+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hastanın ortez gereksinimini belirler ve ortezine karar verir.
  2-Ortez endikasyonu olan hastalarda uygulama öncesi ve sonrası gerekli değerlendirmeleri planlar ve uygular.
  3-Ortez kullanan hastalarda ortezin uyumunu kontrol eder ve modifikasyon gerekliliğini gözlemler.
  4-Ortez uygulamaları ile olası komplikasyonları ilişkilendirir
  5-Ortez in etkinliğini arttıracak tedavi programını planlar ve uygular
  6-Ortez kullanımı süresince gerekli önerileri verir, hastanın uzun süre izlenmesinin önemini ve sistematiğini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer (Uygulama sınavı) 20155
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orteze giriş, ortez kullanım amaçları, temel kullanım alanlarına yönelik örnekler.
  2 Ayağın patomekaniği, sık görülen deformiteler (pesplanus, halluks valgus, düşük ayak/ekin, pesekinovarus, ekstremite kısalıkları, kırıklar vb.)
  3 Ayağın ortezlenmesinde temel prensipler, Uygun ayakkabı, ortezlerde kullanılan materyal bilgisi
  4 Ayağın ve ayakbileğinin sık görülen patolojileri, ortez uygulamaları, kullanım, kontrol ve tedavi yöntemleri Özel durumlarda kullanılan ayak ortezleri
  5 Dizin mekanik ve travmatik patolojilerinde ortotoik yaklaşım Doğuştan Kalça Çıkığının klinik özellikleri, belirtiler ve ortezleme tedavisi
  6 Uzun yürüme ortezlerinin endikasyonları, yaygın ortez uygulamaları, sorunların giderilmesi, Özel Mobilite Ortezleri
  7 Spinal bölge patolojileri, sınıflandırılması, klinik özellikleri, spinal ortezleme prensipleri Boyunda sık görülen patolojiler ve ortotik yaklaşımla
  8 Ara Sınav
  9 Spinal deformite ortezleri (skolyoz, kifoz, lordozda artış ve azalma vb.)
  10 Spinal patoloji ortezleri (vertebra kırıkları, intramedüler travmalar, instabiliteler vb.)
  11 Elin splintlenmesindeki temel kavramlar, prensipleri ve yöntemler. Spintlerin sınıflandırılması, dinamik splintlerin taşıması gereken özellikler
  12 Elde sık görülen patolojilerin ortezlenmesi (romatoid el, periferik sinir yaralanmaları, fleksör/ekstansör tendon yaralanmaları, spastik el, kümülatif tarvmalar, konjenital deformiteler, dijital deformiteler vb.
  13 Dirsek patolojileri ve ortezlenmesi (kontraktürler, tenisçi/gofcü dirseği, instabiliteler, pronasyon/supinasyon sorunları)
  14 Omuz patolojileri ve ortezlenmesi (klavikula ve humerus kırıkları, omuz subluksasyonları, brakial pleksus lezyonları, postural defektler)
  15 Pediatrik rehabilitasyonda ortezleme prensipleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Özge Çınar Medeni
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Ayşenur Şıkşık
  Kaynaklar 1.Uygur SF. ( 1992) Ayak Deformite ve Ortezleri, Ankara : HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yayınları, 14 2. Rose GK. ( 1986) Orthotics: Principles&Practice 3.American Academy of Orthotic Surgeons ( 1985) Atlas of Orthotics: Biomechanical Principles and Application, second edition, USA: The C.V. Mosby Company 4.Algun C. ( 1988) Ortez ve Protez Kullanan Hastalarda Rehabilitasyon, Ankara : HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu yayınları, A 58 . 5.Nancy Hamilton, Wendi Weimar, and Kathryn Luttgens. Kinesiology: Scientific Basis of Human Motion
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ortezler, endikasyonları, uygulamaları, modifikasyonları hakkında bilgilendirmek ve ortez uygulamalarının olası komplikasyonlarını öğretmek, ortezin ve rehabilitasyonun etkinliğini arttıracak uygun tedavi programını planlamayı ve uygulamayı kavramasını sağlayarak, hastaya özel problemleri çözme becerisini geliştirmektir.
  Dersin İçeriği Ortezler, endikasyonları, uygulamaları, modifikasyonları, rehabilitasyon yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 4
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 3
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster