ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İş ve Uğraşı Tedavisi FTR 310 BAHAR 2+1 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Her türlü performans alanlarında (GYA, iş, oyun) ilgili bozuklukları değerlendirir
  2-2. Uygun iş ve uğraşı programını planlar.
  3-3. İlgili değerlendirmeleri tekniklerini kullanır.
  4-4. Oluşturdukları program doğrultusunda iş ve uğraşı tedavisini uygular.
  5-5. Performans alanları, sağlık ve iyilik hali arasındaki ilişkiyi açıklar
  6-6. İş ve Uğraşı tedavisinin uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik beceriler kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20177
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer (Uygulama sınavı) 20177
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 İş ve Uğraşı Tedavisine giriş
  3 Alt motor nöron lezyonlarıonda iş ve uğraşı tedavisi
  4 Üst motor nöron lezyonlarında iş ve uğraşı tedavisi
  5 Duyu-algı-motor bütünleşmesi ve duyu-motor bozuklukların değerlendirilmesi
  6 Duyu- motor bozuklukların tedavisi
  7 Kognitif bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi
  8 Ara Sınav
  9 Günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi ve tedavi yöntemleri
  10 Transfer teknikleri
  11 El rehabilitasyonuna giriş
  12 El rehabilitasyonunda değerlendirme yöntemleri
  13 Kavrama paternleri
  14 Tendon travmaları ve rehabilitasyonu
  15 Duyu re-edükasyonu, desensitizasyon eğitimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Özge Çınar Medeni
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ayşenur ŞIKŞIK
  Kaynaklar 1. Pedretti LW. (1996) Occupational Therapy-Practice Skills for Physical Dysfunction, St.Louis, Missouri: Mosby, 2. Trombly CA (1989) Occupational Therapy for Physical Dysfunction, Sydney, Baltimore, USA: Williams & Wilkins. 3. Kayıhan H. (1999) Hemipleji`de İş ve Uğraşı Tedavisi, Ankara: H.Ü. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Y.O. Yayınları 23. 4. Kayıhan H, Kırdı N, Uyanık M, Düger T, Hazar G. (1995) Serebral Paralizili Çocuk ve Bağımsız Yaşam, Ankara: H.Ü. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Y.O. Yayınları 15. 5. Clark GL, Wilgis EFS, Aiello B, Eckhaus D, Valdata Eddington L (1998) Hand Rehabilitation: A Practical Guide. Philadelphia, PA:: Churchill Livingstone. 6. Dittmar SS, Gresham GE. ( 1997) Functional Assesment and Outcome Measures for the Rehabilitation Health Professional, Gaithersburg, Maryland: An Aspen Publication
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Rehabilitasyonda takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolünü açıklamak, performans alanlarında temel iş ve uğraşı değerlendirme yöntemlerini tanımlamak, uygun iş ve uğraşı yaklaşımlarının geliştirilebilmesi konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir
  Dersin İçeriği Takım çalışması içinde iş ve uğraşı tedavisinin (ergoterapi) rolü Günlük yaşam aktiviteleri değerlendirme ve eğitimi Transfer aktiviteleri prensip ve uygulamaları El, duyu, duyu bütünlemesi değerlendirmeleri ve tedavisi Farklı problemlerde iş-uğraşı tedavi yaklaşım prensipleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 4
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 3
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster