ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nörolojik Rehabilitasyon FTR 312 BAHAR 2+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nörolojik hastalıkların klinik özelliklerini tanımlar
  2-Hastalıkları merkezi ve periferik sinir sistemi etkilenim özelliklerine göre sınıflandırıp, alt ve üst motor nöron etkilenimlerinin klinik özelliklerini tanımlar.
  3-Alt ve üst motor nöron etkilenimlerinin değerlendirilmesine ait temel ve nörofizyolojik özellikli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar.
  4-Nörolojik hastalığın vücut fonksiyonları, aktivite ve katılım üzerine olan etkilerini tanımlar ve klinik karar verme sürecinde tedavi programını planlar
  5-Hastalığa uygun nörofizyolojik temelli tedavi programını seçer ve temel düzeyde uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer (Uygulama sınavı) 20155
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Medulla spinalis yaralanmalarının oluşum mekanizmaları ve özellikleri
  3 Spastisitenin patofizyolojisi, değerlendirme ve inhibisyon yöntemleri
  4 Tam ve kısmi kesilerde medulla spinalis yaralanmalarının seviyelere göre klinik özellikleri ve tedavi yöntemleri
  5 Normal hareketi oluşturan komponenetler ve ataksinin tanımı, patofizyolojisi ve ölçme-değerlendirme yöntemleri
  6 Ataksi tiplerine özel nörofizyolojik temelli tedavi yöntemleri ve uygulamaları
  7 Multipl sklerozun klinik özellikleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri ve rehabilitasyonu
  8 Ara Sınav
  9 Parkinson hastalığının klinik özellikleri ve ölçme değerlendirme yöntemleri
  10 Parkinson hastalığında rehabilitasyon yöntemleri
  11 Periferik nöropatiler ve rehabilitasyonu
  12 Nöromusküler hastalıklar ve rehabilitasyonu
  13 Spina bifida and rehabilitasyonu
  14 Disk hernileri ve rehabilitasyonu
  15 SAK, kafa travmaları, spinal ve intrakraniyal tümörler ve rehabilitasyonu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Özge Çınar Medeni
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Ayşenur Şıkşık
  Kaynaklar 1. Annie Burke-Doe. Physical therapy case files. Neurological Rehabilitation. New York: McGraw-Hill,2014 2. Armutlu K, Spasticity and its managements with physical therapy applications in Multiple sclerosis patients. Nova Publisher 2009 3. Cohen, H. (1999) Neuroscience for Rehabilitation, 2nd edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, insan vücudunda meydana getirdiği bulgu ve belirtilerin oluşum mekanizmaları, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik temelli tekniklerin vaka özelliklerine göre kullanımlarının kavranmasını sağlamak, nörolojik rehabilitasyon alanında klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmektir.
  Dersin İçeriği nörolojik hastalıklar, değerlendirme yöntemleri, uygun fizyoterapi yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 2
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 3
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 5
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. 5
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster