ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Romatolojik Rehabilitasyon FTR 314 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Romatizmal hastalıkların patofizyolojisini kavrar.
  2-Hastalıklar arasındaki farkları ve hastalığa ait özellikleri tanır.
  3-Romatizmal Hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmelerini yapar.
  4-Uygun tedavi yaklaşımlarını belirleyebilme ve uygular.
  5-Hastaya yaşamını sürdürmesi için gerekli olan önleyici-koruyucu yaklaşımlar konusunda rehberlik eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı; giriş, amaç ve öğrenim hedefleri
  2 Romatolojik Rehabilitasyona Giriş, Kavramlar ve Multidisipliner Yaklaşım
  3 Romatolojik Rehabilitasyonda Değerlendirme
  4 Romatoid Artritli Hastalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
  5 Seronegatif Artritler, Psöriatik Artrit, Reaktif Artrit, Behçet Hastalığı
  6 Osteoartrit ve Osteoporoz
  7 Fibromyalji Sendromu ve Yaygın Ağrı Sendromları
  8 Ara Sınav
  9 Ankilozan spondilit ve rehabilitasyonu
  10 Konnektif Doku Hastalıkları, Sistemik Lupus Eritematozus, Skleroderma, Myozitler
  11 Çeşitli Durumlar, Septik artrit, Gut, Sarkoidoz, Diabetus Mellitus, Vaskülitler
  12 Pediatrik Romatolojik Hastalıklar
  13 Romatolojik Rehabilitasyonda Tedavi Yaklaşımları, Ağrı Yönetimi ve Psikolojik Desteğin Rolü
  14 Romatolojik Rehabilitasyonda Tedavi Yaklaşımları, Eklem Koruma ve Yorgunluk Yönetimi, Ortez ve Yardımcı Cihazları Rolü
  15 Romatolojik Rehabilitasyonda Tedavi Yaklaşımları, Biyopsikososyal Model ve Hasta Eğitimi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Zehra Karahan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Ayşenur Şıkşık
  Kaynaklar 1. Rheumatology- Evidence Based Practice for Physiotherapists and Occupational Therapists. Ed. Krysia Dziedzic, Alison Hammond. Elsevier,2010. 2. Romatizmal Hastalıklarda Klinik Tedavi. Çev. Ed. Prof.Dr. Ayhan Dinç. RAED, Yüce Yay., 2007. 3. Tidy`s Physiotherapy. Çev.Ed. Prof.Dr. Edibe Yakut, Prof. Dr. Hülya Kayıhan. Pelikan Yay., 2008. 4. Kelly`s Text Book of Rheumatology. Ed. Gary S. Firestain. Pheledelphia,Elsevier, 2009. 5. Romatoloji Vaka Derlemeleri-II. Ed. Doç.Dr. Ahmet Mesut Onat. RAED, 2012.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Romatizmal hastalıkların oluş mekanizmalarını, hastalık çeşitlerini, fizyoterapi ve rehabilitasyon gereksinim nedenlerini ve tedavi özelliklerini anlatmak ve uygulamalı olarak göstererek romatolojik rehabilitasyon alanındaki fizyoterapistin ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceriyi arttırmak.
  Dersin İçeriği romatolojik hastalıklar, değerlendirme yöntemleri ve uygun fizyoterapi yaklaşımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. -
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. -
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. 5
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 5
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. 5
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. 5
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster