ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fizyoterapide Klinik Karar Verme II FTR 402 BAHAR 2+0 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kütüphane ve web tabanlı kaynakları araştırma ve elde edilen bilgileri vakayla ilişkili kullanma becerisi kazanır,
  2-Grup içinde vakayla ilgili çalışmalara katılır, fizyoterapi değerlendirmesi sonrasında vakayla ilgili tanımlamaları yapar, problemleri bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde belirler
  3-Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri tanımlar.
  4-Biyopsikososyal modeli klinik karar verme sürecinde uygular
  5-Klinik yaklaşımlar ve vakayla klinik karar verme sürecinde grup çalışması becerilerini kullanır.
  6-Vakayla ilgili değerlendirme sonuçlarını, kısa ve uzun dönem tedavi hedeflerini ve tedavi planını etkili bir iletişimle paylaşır, diğer görüşleri bilimsel temellere dayalı olarak tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler2011414
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011616
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Klinik problem çözmenin kavramsal boyutu
  2 Biyopsikososyal model
  3 Serebral Palsili çocuklarda klinik problem çözme
  4 Kas hastalıklarında klinik problem çözme
  5 Hemiplejik hastalarda klinik problem çözme
  6 Bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problem listesinin oluşturulması, kişisel ve çevresel faktörlerin belirlenmesi
  7 Ampute hastalarda klinik problem çözme
  8 Ara Sınav
  9 Vakaların belirlenmesi ve gruplara bildirilmesi
  10 Vakaların gruplar tarafından danışmanlar eşliğinde değerlendirilmesi
  11 Sınıf içi ortamda vakaların değerlendirme sonuçlarının sunulması
  12 Bozukluk, yeti yitimi ve katılım düzeyinde problem listesinin oluşturulması, kişisel ve çevresel faktörlerin belirlenmesi
  13 Kısa ve uzun dönem tedavi hedeflerinin sunulması
  14 Vakayı temel alan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının sunulması
  15 Vakayla ilgili sınıf için tartışma ve oluşturulan klinik soruların belirlenmesi
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr Özge Çınar MEDENİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Araştırma görevlisi Burak ULUSOY
  Kaynaklar https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Fizyoterapistlerin klinik çalışmaları sırasında sık karşılaştıkları nörolojik, pediatrik ve ampute vakalarda; bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmektir.
  Dersin İçeriği klinik çalışmaları sırasında sık karşılaşılan nörolojik, pediatrik ve ampute vakalarda; bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama, uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, hasta merkezli klinik problem çözme
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 2
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 4
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. -
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. 5
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. 4
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. 5
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. -
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. 2
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster