ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fizyoterapide Yönetim ve Organizasyon FTR 403 GÜZ 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yönetim faaliyetinin planlama, karar verme, koordinasyon, organizasyon, yürütme, denetleme faaliyetleri ile ilgili bilgi kazanır.
  2-Farklı yönetim biçimlerini fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilişkilendirerek tanımlar, grup içinde vakayla ilgili çalışmalara katılır.
  3-Yönetim faaliyeti içinde organizasyonlarla ilgili bilgi kazanır.
  4-Toplam kalite yönetimi ve performans ölçümleri ile ilgili bilgi kazanır.
  5-Mesleğin sunumu veya bölümü ile ilgili SWOT Analizi yapma bilgi ve becerisini kazanır, sonuçları sınıf içi ortamda değerlendirerek tartışma becerisini kazanır
  6-SWOT analizi sonucu geliştirdiği çözüm önerilerini postere çevirme becerisi geliştirir.
  7-Kamu ve özel sektöre bağlı hastane, rehabilitasyon merkezleri, huzur evi, spor kulüpleri gibi farklı kurumlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili olarak organizasyon yapılarını yerinde gözlem ve anket kullanarak inceler, kütüphane ve web tabanlı kaynaklardan da elde edilen bilgiler ışığında sonuçları sınıf ortamında sunar, ve tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   60
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetim ve organizasyona giriş
  2 Yönetim faaliyetinin özellikleri
  3 Yönetim fonksiyonları: planlama, yürütme, karar verme, koordinasyon, organizasyon
  4 Örgütlenme, organizasyon ilkeleri, organizasyonda bölümlere ayırma
  5 Dünyada Fizyoterapi ve rehabilitasyonda yönetim ve organizasyon
  6 Türkiye`de fizyoterapi ve rehabilitasyonda yönetim ve organizasyon
  7 Özel rehabilitasyon merkezlerinde yönetim ve organizasyon Hastanelerde yönetim ve organizasyon Huzurevlerinde yönetim ve organizasyon
  8 Ara Sınav
  9 Spastik çocukların ve zihinsel özürlü çocukların rehabilitasyonunda yönetim ve organizasyon Ortopedik özürlü çocukların rehabilitasyonunda yönetim ve organizasyon Sivil toplum örgütlerinde yönetim ve organizasyon
  10 Toplam kalite yönetimi
  11 SWOT Analizi çalışması
  12 SWOT Analizi sonuçlarının sınıf ortamında tartışılması
  13 SWOT Analizi sonuçları iyileştirme adımları ve performans göstergelernini içeren posterlerin sunumu
  14 Sağlık sistemlerindeki genel değişim, hastane örgütlenmelerindeki yönetim otonomileri ve reformları
  15 Dünya Fizyoterapi Federasyonunun ( WCPT ) fizyoterapistlik mesleği hizmet ve yönetimi ile ilgili standartları ve çalışmaları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç. Dr. Özge Çınar MEDENİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr Öğretim üyesi Zehra KARAMAN
  Kaynaklar https://www.wcpt.org
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Sağlık sektörü, hastaneler ve Rehabilitasyon merkezlerindeki yönetim ve organizasyon yapıları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki farklı modeller hakkında bilgi kazandırmak ve çeşitli yapıları analız etme becerisini kazandırmak, farklı organizasyonlardın sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak analız ve sentez becerilerini geliştirmektir.
  Dersin İçeriği Sağlık sektörü, hastaneler ve Rehabilitasyon merkezlerindeki yönetim ve organizasyon yapıları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki farklı modeller
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri açıklar. 4
  2 Temel tıp ve klinik bilimler ile ilgili kuramsal bilgileri açıklar ve bunları fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkilendirir. 4
  3 Fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerini kuramsal bilgileriyle ilişkilendirerek uygular. -
  4 Temel tıp bilgileri ve uyguladığı fizyoterapi değerlendirme ve analiz yöntemlerine göre klinik fizyoterapi tanımlamasını yapar. -
  5 Mesleğini evrensel etik prensipler çerçevesinde uygular. -
  6 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar, gerektiği durumlarda yeniden düzenler, değiştirir veya sonlandırır. -
  7 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular. -
  8 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar, raporlar ve bu verileri arşivler. -
  9 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanır. -
  10 Bilimsel araştırmalarda görev alır, bir araştırmayı planlar, yürütür ve sunar. -
  11 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular. -
  12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara karşı bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster