ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  PATOLOJİ FZD 106 BAHAR 2+0 Z 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hastalık tanımları ile ilgili ilk terimleri bilir.
  2-Anatomi bilgileri ile temel patoloji terimlerini tanımlar.
  3-Histoloji terimlerini bilir.
  4-Fizyoloji ile hastalık ilişkisi bağlantısını kurar.
  5-Hastalıkların oluşum mekanizmalarını tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   66
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,2 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Patolojinin Tanımı Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  2 Sitoloji Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  3 Hücre Zedelenmesi Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  4 Hücre Zedelenmesi Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  5 İltihap ve İyileşme Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  6 İltihap ve İyileşme Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  7 Etyoloji Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  8 Ara Sınav
  9 Etyoloji Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  10 Vücut Sıvıları ve Kan Dolaşımını İlgilendiren Hastalıklar Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  11 Vücut Sıvıları ve Kan Dolaşımını İlgilendiren Hastalıklar Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  12 Neoplazi Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  13 Neoplazi Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  14 İmmünoloji ve İmmünopatoloji Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  15 İmmünoloji ve İmmünopatoloji Önerilen Kaynaklardan İlgili Konuya Hazırlanma
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Banuçiçek Yücesan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Synopsis of Pathology Tusem Tıbbi Yayıncılık Patoloji ve Histoloji Kitabı
  Yardımcı Kitap Synopsis of Pathology Tusem Tıbbi Yayıncılık Patoloji ve Histoloji Kitabı
  Dersin Amacı Tıbbi patoloji ve sitoloji konularında temel bilgileri benimsetmek.
  Dersin İçeriği Patoloji, sitoloji, hücre zedelenmesi, iltihap ve iyileşme, neoplazi, etyoloji, vücut sıvıları ve kan dolaşımını İlgilendiren Hastalıklar, İmmünoloji Ve İmmünopatoloji
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ebelik eğitiminde temel kavramları tanıma, önemini anlama, formülize etme, çözme ve edindiği bilgileri yaşam boyu uygulama becerisine sahiptir. 4
  2 Mesleğin mevzuat, etik, ilke ve standartlarını anlar ve uygulamalarını bu doğrultuda yapar. -
  3 Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayacak izlemler ve hizmetleri yapabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. 5
  4 Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve güncel sağlık politikaları ışığında kültüre duyarlı şekilde geliştirir. Mezuniyet öncesi ve sonrası alanlarıyla ilgili sürekli eğitim faliyetleri sürdürür, araştırmalara katılır, projelerde görev alır ve kanıta dayalı araştırmaların hayata geçmesi için çalışır. 2
  5 Disiplinlerarası takım çalışması yapabilme yeteneğine sahiptir ve etkin yazılı/sözlü iletişim/sunum becerisini gerçekleştirir. 2
  6 Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül yaklaşım doğrultusunda hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahiptir. 3
  7 Pozitif ebeveynliği desteklemek için kadın, aile ve topluma sağlık eğitimi - hizmeti sunar ve danışmanlık yapar. -
  8 Gebelik, travay, doğum süreçlerinde güvenli koşulları sağlar, kendi sorumluluğunda doğum yaptırır, acil ve riskli durumları yönetir ve uygun yaklaşımlarda bulunur. -
  9 Gebeliğin sonlandırılması ya da kaybı durumunda ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun biçimde bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. -
  10 Normal ve riskli doğum sonrası kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonu için nitelikli bakım sağlar. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster