ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Fotoğrafa Giriş RES218 BAHAR 2+1 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fotoğraf üzerine temel teorik bilgileri hatırlar.
  2-İleri Film Tarama tekniklerini listeler.
  3-RAW dosyalarla çalışır.
  4-Maskelerle çalışır.
  5-Görüntü birleştirme ve gri skalası hakkında bilgileri hatırlar.
  6-Renkli mürekkepli baskı hakkında bilgileri hatırlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10166
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   117
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,9 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Fotoğraf ve Tarihsel Materyalizm "Benjamin, W., Fotoğrafın Kısa Tarihi", Agora Kitaplığı, İstanbul, 2012 (s.5-26)
  2 Plato`nun Mağarası`nda Sontag, S., "On Photography," Rosetta Books, New York, 1973 (s.1-19)
  3 Görme Makinesi Virilio, P., "The Vision Machine", The British Film Institute, London, 1994 (s.59-77)
  4 Boyamak Barthes, R., "Camera Lucida", Hill and Wang, New York, 1982 (s.30-32)
  5 Bir Sanatsal Yeniden Üretim olarak Fotoğraf Freund, G., "Photography and Society", David R. Godine. Publisher, Inc., Massachusetts, 1980 (s.95-101)
  6 Bir Sanat Olarak Fotoğraf Freund, G., "Photography and Society", David R. Godine. Publisher, Inc., Massachusetts, 1980 (s.193-201)
  7 Güzel Sanatlar Kavramı ve Fotoğraf Graham, C., "The Photograph", Oxford University Press, Hong Kong, 1997 (s.102-186)
  8 Ara Sınav
  9 Teori ile İşler Nasıl Yürür? Lopes, D. M., "Four Arts of Photography", John Wiley & Sons, Inc, 2016 (s.17-35)
  10 İmge`nin Geleceği Ranciere, J., "The Future of the Image", Verso, 2007 (s.1-31)
  11 Walter Benjamin ve Fotoğraf Üzerine Puppe, H. W., "Walter Benjamin On Photography", 1979
  12 İleri film tarama, RAW dosyalarla Çalışma
  13 Maskelerle Çalışma
  14 Görüntü Birleştirme ve Gri Skalası
  15 Renkli Mürekkepli Baskı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Kerem Güman
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Benjamin, W., "Fotoğrafın Kısa Tarihi", Agora Kitaplığı, İstanbul, 2012 "Tete a Tete" Portraits By Henri Cartier-Bresson, Bulfinch, Germany, 1998 Virilio, P., "The Vision Machine", The British Film Institute, London, 1994 Sontag, S., "On Photography", Rosetta Books, New York, 1973 Ranciere, J., "The Future of the Image", Verso, 2007 Lopes, D. M., "Four Arts of Photography", John Wiley & Sons, Inc, 2016 Graham, C., "The Photograph", Oxford University Press, Hong Kong, 1997 Freund, G., "Photography and Society", David R. Godine. Publisher, Inc., Massachusetts, 1980 (s.95-101, s.193-201) Barthes, R., "Camera Lucida", Hill and Wang, New York, 1982
  Yardımcı Kitap Peterson, B. F., "Learning to See Creatively Design, Color & Composition in Photography", Amphoto Books, 2003 Sontag, S., "Regarding the Pain of Others", Picador, New York, 1933 Dyer, G., "The Ongoing Moment", Vintage Books, New York, 2007 Shore, S.; Tillman, L., "The Velvet Years: Warhol?s Factory", Spain, 1995 Costello, D.; Iversen, M., "Photography after Conceptual Art", Wiley-Blackwell, 2010
  Döküman -
  Dersin Amacı Fotografın hem teknik hem de kavramsal yönlerini keşfetmek.
  Dersin İçeriği İleri film tarama, RAW dosyalarla çalışma, maskeler, görüntü birleştirme ve gri skalası, ve renkli mürekkepli baskıyı içeren çeşitli araçlar kullanılır. Bu ders aynı zamanda fotoğrafın felsefi kuramına bir giriş niteliğindedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahiptir. 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 5
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 5
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahiptir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster