ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Sanat Eğitimi I TSB101 GÜZ 4+2 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görsel anlatımın temel öğeleri hakkında çıkarım yapar
  2-Resim sanatında, çizgi, doku, form, ışık gölge öğelerini uygular
  3-Bir resmin teknik, plastik, biçim dili ve üslup açısından nasıl kurulmuş olduğunu çözümler
  4-Resim sanatının temel elemanlarını uygular
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler205735
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40122
  Diğer 10000
  Toplam İş Yükü(Saat)   195
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Görsel anlatım öğeleri ve algı-algılama-bilme-uygulama konularının anlatılması
  2 Nokta ve Çizginin tanımları ve uygulanması
  3 Leke ve ton skalası konusu ve uygulama
  4 Işık ve gölgenin tanımlanması, ışık-gölge etkilerinin araştırılması
  5 Form, biçim, doku, yüzey- nesnenin görünümleri
  6 Ayrıntılı etüt çalışmaları (nokta-çizgi-ışık-gölge-ton-form-biçim-doku çalışmalarının uygulanması)
  7 Kapalı kompozisyon
  8 Ara Sınav
  9 Kapalı kompozisyon
  10 Kompozisyon türlerinin uygulanması- boşluk-doluluk, hareket-ritim, yapı-yön planlarının oluşturulması
  11 Kompozisyon çalışmaları
  12 Yüzey üzerinde biçim, form, denge, yön öğelerinin çalışılması
  13 Strüktür, ritim, tekrar öğelerinin düzenlenişi
  14 Sanat eserlerinin boşluk- doluluk, ışık-gölge, oran, hareket, yön, strüktür, ritim, uygunluk, zıtlık, sıradüzen, denge açısından çözümlenmesi
  15 Sanatsal öğeleri kullanarak estetik bütünlüğü olan özgün kompozisyonlar üretme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş. Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Esra Ertuğrul Tomsuk

  2-)Araştırma Görevlisi Burak Kaleli

  3-)Öğretim Görevlisi Oğuz Bozdemir

  4-)10961 10961 10961

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nevide GÖKAYDIN.1990.Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Sedir Yayınları Mehmet ERGÜVEN, Yoruma Doğru, Yapı Kredi Yayınları Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Resme Başlarken, Bilgi Yayınevi
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Temel resim formları ve plastik elemanların kompozisyonu bilgisi. Resim sanatında renk, çizgi, doku, form, kompozisyon analizi yapabilme. Resim sanatı üzerinde pratik yapabilme.
  Dersin İçeriği Resim sanatının temel elemanlarını öğrenerek uygulaması yönünde çalışır
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 2
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 3
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 5
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 5
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 5
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 5
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster