ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel Sanat Eğitimi II TSB102 BAHAR 4+2 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Görsel anlatımın temel öğelerinin çok yönlü olanaklarını araştırarak kişisel anlatımlarında bilinçli olarak kullanma yetisi konusunda bilgilenir
  2-Bir resmin teknik, plastik, biçim dili ve üslup açısından nasıl kurulmuş olduğunu anlama ve uygulama kurallarını öğrenerek uygular
  3-Rengin sanatsal bir öğe olduğunu ve renklerin oluşumu, renk uyumunu ve renk çemberini bilir
  4-Renklerin çok yönlü olanaklarını kişisel anlatımlarında bilinçli olarak kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler205735
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40122
  Diğer 10000
  Toplam İş Yükü(Saat)   195
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yeni form üretmede birim eleman - tekrar ve fark
  2 Renklerin anlamlandırılması
  3 Boya türleri ve renk uygulama
  4 Renk uyumu ve Renk Kontrastları
  5 Ana renkler, ara renkler ve renk tonları uygulanması
  6 On iki bölümlü renk çemberi
  7 Renk tonlarının aşamalı olarak uygulanması
  8 Ara Sınav
  9 Renk tonlarının aşamalı olarak uygulanması
  10 Eleman ve eleman teorileri. Doku; doğal, yapay, optik doku. Görsel anlatımda dokunun olanakları.
  11 Eleman ve eleman teorileri. Doku; doğal, yapay, optik doku. Görsel anlatımda dokunun olanakları.
  12 Strüktür, tasarımda strüktür
  13 Doğal ve yapay obje kompozisyon uygulaması
  14 Doğal ve yapay obje kompozisyon uygulaması
  15 Klasik bir resmin reprodüksiyon uygulaması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş.Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Esra Ertuğrul Tomsuk

  2-)Öğretim Görevlisi Oğuz Bozdemir

  3-)Araştırma Görevlisi Fatma Feride Sezer

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nevide GÖKAYDIN.1990.Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Sedir Yayınları M ehmet ERGÜVEN, Yoruma Doğru, Yapı Kredi Yayınları Bedri Rahmi EYÜBOĞLU, Resme Başlarken, Bilgi Yayınevi
  Yardımcı Kitap Andre LHOTE, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi Yayınları Şeref BİGALI, Resim Sanatı, Türkiye İş Bankası Yayınları
  Döküman -
  Dersin Amacı Resim sanatındaki temel plastik elemanlar ve kompozisyon biçimlerinin uygulanması Sanat tarihindeki farklı üsluplarda yapılmış eser örneklerinin çözümlenmesi Resim sanatının temel uygulama pratikleri öğrenme.
  Dersin İçeriği Resim sanatındaki temel plastik elemanlar ve kompozisyon biçimlerinin uygulanması yönünde çalışmalar yapmak
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 5
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 4
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 5
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 5
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 5
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster