ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Sanat Tarihi I TSB105 GÜZ 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sanatın temel kavramlarını ve sorunlarını bilir
  2-Sanatın tarihsel sürecini kavrar
  3-Farklı dönemlerde yapılmış sanat eserlerinin farkını anlar
  4-Özgün sanatsal ürünler tasarlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011717
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011717
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı, amacı, içeriği ve uygulanışı hakkında açıklamalar ve kaynak tanıtımı.
  2 Sanatın ortaya çıkışı, tarih öncesi devirler: Paleolitik Çağ, Mezolitik Çağ.
  3 Sanatın ortaya çıkışı, tarih öncesi devirler: Neolitik Çağ, Kalkolitik Çağ, Tunç Çağı.
  4 Mezopotamya Sanatı: Sümerler, Akadlar, Babiller.
  5 Mezopotamya Sanatı: Asurlular, Persler.
  6 Eski Anadolu Uygarlıkları Sanatları: Hititler. Frigler.
  7 Eski Anadolu Uygarlıkları Sanatları: Lidyalılar, Urartular.
  8 Ara Sınav
  9 Eski Anadolu Uygarlıkları Sanatları
  10 Eski Mısır Sanatı
  11 Antik Yunan Sanatı.
  12 Roma Sanatı.
  13 Bizans Sanatı: Resim.
  14 Bizans Sanatı: Heykel, Mimari.
  15 Bizans Sanatı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürbüz BEYDİZ
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Murat Kalafat

  2-)Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sanatın ilkçağ uygarlıklarından günümüze gösterdiği değişim ve kültürler arası farklılıkları ortaya koymak
  Dersin İçeriği E.H. GOMBRICH; Sanatın Öyküsü, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997 Selçuk Mülayim; Sanata Giriş, Bilim Teknik Yayınevi, 1994 Ekrem AKURGAL: Anadolu Uygarlıkları, Net yayıncılık, İstanbul, 2007
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 5
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 3
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 5
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 5
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 3
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 5
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster