ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Sanat Tarihi II TSB106 BAHAR 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Dünya Sanat Tarihinin evreleri hakkında çıkarımlar yapar
  2-Sanatsal evrelerin düşünsel arka planlarını anlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011717
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011717
  Diğer 20000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Roman ve Gotik Sanat.
  2 Rönesans Sanatı: Mimari.
  3 Rönesans Sanatı: Resim.
  4 Rönesans Sanatı: Heykel.
  5 Aydınlanma sonrası sanat akımları: Maniyerizm ve Barok
  6 Modern sanat akımları: Neoklasizm.
  7 Modern sanat akımları: Neoklasizm.
  8 Ara Sınav
  9 Modern sanat akımları: Romantizm, Realizm.
  10 Modern sanat akımları: Empresyonizm.
  11 Modern sanat akımları: Empresyonizm.
  12 Modern sanat akımları: Fovizm, Kübizm
  13 Modern sanat akımları: Fütürizm, Soyut Resim.
  14 Modern sanat akımları: Dadaizm, Sürrealizm, Pop Art.
  15 Modern sanat akımları: Dadaizm, Sürrealizm, Pop Art.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürbüz Beydiz
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Murat Kalafat

  2-)Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997 Selçuk Mülayim, Sanata Giriş, Bilim Teknik Yayınevi, 1994 Sezer Tansuğ, Resim Sanatının Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992 Gisela Richter, Yunan Sanatı, Cem Yayınevi, 1979 Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 2007 David T. Rice, The Art of Byzantium, Thames and Hudson, London, 1959 Engin Akyürek, Sanatın Ortaçağı: Türk, Bizans, Batı Sanatı Üzerine Yazılar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sanat uygulamalarını, düşünsel alt yapılarıyla ve üslup özellikleriyle tanımak; temsilcileri hakkında bilgi sahibi olmak.
  Dersin İçeriği Sanatın ortaya çıkışı ve geçirdiği evrelerin ortaya koyulması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 4
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 3
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 5
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster