ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Desen IV TSB202 BAHAR 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan anatomisine ait yapıları ve harekete dair durumları bilir ve kullanır
  2-Bir fikirden hareketle taslak hazırlar
  3-Gözleme dayalı gerçekçi çalışmalarda çizgi kullanarak iç form-dış form araştırır
  4-Sanat tarihinde örnekleri inceleyerek farklı yaklaşımları görür
  5-Figür çiziminde estetik ve anatomi bilgilerini kullanır
  6-Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz yapma alışkanlığı kazanır
  7-Herhangi bir nesne ya da insan formunu optik doğruluk içinde aktarır
  8-Model ve çevre ilişkisini kurar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler202612
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 20122
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modelden çizim çalışmaları
  2 Modelden çizim çalışmaları
  3 Canlı model- nesne- mekan
  4 Canlı model- nesne- mekan
  5 Sanat tarihinden desen örneklerinin incelenmesi,
  6 Mekan, çizgisel-gölgesel, leke, açık- koyu uslup
  7 Kompozisyon, ışık, çizgi, dış- iç boşluk, simetri, asimetri, mekan, figür - nesne, hareket, oran, plastik, ön-arka, parça, bütün, denge
  8 Ara Sınav
  9 Kompozisyon, ışık, çizgi, dış- iç boşluk, simetri, asimetri, mekan, figür - nesne, hareket, oran, plastik, ön-arka, parça, bütün, denge
  10 Canlı model- nesne- mekan,
  11 Canlı model- nesne- mekan,
  12 Canlı model- nesne mekan. Kompozisyon, ışık, çizgi, dış- iç boşluk, simetri, asimetri, mekan, figür - nesne, hareket, oran, plastik, ön-arka, parça, bütün, denge, leke, açık- koyu
  13 Canlı model- nesne mekan. Kompozisyon, ışık, çizgi, dış- iç boşluk, simetri, asimetri, mekan, figür - nesne, hareket, oran, plastik, ön-arka, parça, bütün, denge, leke, açık- koyu
  14 Taslaklarını çalışmalarında kendi kompozisyonu kurma
  15 Taslaklarını çalışmalarında kendi kompozisyonu kurma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş. Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Esra Ertuğrul Tomsuk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar HAMM Jack, Drawing The Head & Figure, Grosset&Dunlap, New York ANDRAS Szunyoghy, Feher GYÖRGY, Anatomy Drawing School, Könemann, Köln, 1996 FOSTER Walter, How To Draw Head FOSTER Walter,
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Desenin temel anlatım teknikleri ile kişisel duygu ve düşünceleri yaratıcı bir sezgiyle desende uygulayabilme
  Dersin İçeriği Çizim teknikleri konusunda detaylı bilgi sahibi olur
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 5
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 3
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 3
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 2
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster