ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Desen III TSB201 GÜZ 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İnsan anatomisine ait yapıları ve harekete dair durumları araştırma.
  2-Bir fikirden hareketle taslak hazırlama.
  3-Gözleme dayalı gerçekçi çalışmalarda çizgi kullanarak iç form-dış form çözme.
  4-Sanat tarihinde örnekleri inceleyerek farklı yaklaşımları çözme.
  5-Figür çiziminde estetik ve anatomi bilgilerini kullanma.
  6-Bir fikirden yola çıkarak, tasarım, eskiz yapma alışkanlığı geliştirme.
  7-Herhangi bir nesne ya da insan formunu optik doğruluk içinde yorumlama
  8-Model ve çevre ilişkisini geliştirme.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler102816
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   148
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,93 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modelden çizim örneklemeleri
  2 Modelden çizim çalışmaları
  3 Canlı model- nesne
  4 Canlı model- nesne- mekan
  5 Sanat tarihinden desen örneklerinin incelenmesi,
  6 Simetrik ölçümler
  7 Kompozisyon, figür - nesne, hareket, oran, plastik, ön-arka, parça, bütün, denge
  8 Ara Sınav
  9 Canlı model çizim teknikleri
  10 Canlı model anatomi çizimleri
  11 Kompozisyon, ışık, çizgi
  12 Dış- iç boşluk, simetri, asimetri
  13 Canlı model- nesne mekan, figür - nesne, hareket
  14 Canlı model- nesne mekan. oran, plastik, ön-arka, parça, bütün
  15 Canlı model- nesne mekan. leke, açık- koyu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş. Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Esra Ertuğrul Tomsuk

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lhote, Andre, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi, Ankara, 2000 Gombrich, E.H, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul Civardi, Giovnni, Drawing the Human Body an Anotomical Guide
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Desenin temel anlatım teknikleri ile kişisel duygu ve düşünceleri yaratıcı bir sezgiyle desende uygulayabilme
  Dersin İçeriği Çizim teknikleri konusunda detaylı bilgi sahibi olur
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 5
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 2
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 5
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster