ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Sanat Tarihi II TSB204 BAHAR 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türk resim sanatının Osmanlı dönemindeki durumunu yorumlar
  2-Türk resim sanatının cumhuriyetin ilanına kadar olan süredeki gelişimi konusunda çıkarım yapar
  3-Türk resim sanatının cumhuriyetten günümüze kadar gelişim çizgisini takip eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler1012020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011717
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011717
  Diğer 20000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çağdaş Türk sanatının oluşumunda rol oynayan etkenler.
  2 Yabancı ve azınlıktan sanatçıların amacı işlevleri 18. ve 19. yy``da mimarlık alanındaki değişmelerin üzerine mimari mekânlarda duvar resimlerinin yaygın hale getirilmesi.
  3 Çağdaş gelişme zorunlulukları karşısında yeni Osmanlı kurumları, sanatçılar için Avrupa``da eğitim yolunun açılması ve 19. yy asker ressamların üstlendiği roller.
  4 Osmanlı ülkesinde ağırlaşan Batı etkinliği, 19. yy içinde kentleşme ve mimarlık alanındaki faaliyetler, figürlü heykel plastiğine karşı uyanan ilgi.
  5 Farklı yön ve düzeylerde resim ilişkileri, geleneksel biçim ve tekniklerin terkedilme sürecine karşı halk sanatının varlığını sürdürmesi, Türk primitif ressamları ve fotoğraf sorunu, İstanbul``da ilk resim sergileri, Batıdan örnek alınan temalerın yerleşmesi.
  6 Eğitim çerçevesinde yoğunlaşan sorunlar, Sanayi Nefise``nin kuruluşu, mimarlık ve heykel eğitiminin başlaması, düzenli sergiler, 1914 (Çallı) kuşağı.
  7 Eğitim çerçevesinde yoğunlaşan sorunlar, Sanayi Nefise``nin kuruluşu, mimarlık ve heykel eğitiminin başlaması, düzenli sergiler, 1914 (Çallı) kuşağı.
  8 Ara Sınav
  9 Plastik değerleri ulusallaştıran atılımlar, 19. yy. sonunda mimarlık faaliyetleri ve 20. yy. başında ulusal mimarlık hareketi, heykel sanatının öncüleri
  10 Savaş ortamında sanat, asker ressamlarda yeni kuşaklar, ulusallaşan ekonomi içinde el sanatları
  11 Çağdaşlaşma yolunda köklü girişimler, Türkiye Cumhuriyeti ve yenilenen kurumlar, resimde Cumhuriyetin ilk on yılı, D grubu hareketi, sanat eğitiminde reform, müzenin kuruluşu
  12 Yeni plastik arayışlar, Cumhuriyet dönemi, ilk yirmi yılda mimarlık, heykel alanında yabancı sanatçılar ve heykel alanında Türk sanatçılarının başarıları
  13 Sanatta ülke sorunları ve devletin destek payı, endüstrileşme sürecinde sanattan beklenenler
  14 Modern dünyaya uyum sağlama çabaları, Türk resminde soyutlayıcı eğilimler, Batı ülkelerindeki çabalar, figür yaklaşımlarının yenilenmesi, özgün baskı (Gravür) sorunu, Türkiye``de naif resim
  15 Modern dünyaya uyum sağlama çabaları, Türk resminde soyutlayıcı eğilimler, Batı ülkelerindeki çabalar, figür yaklaşımlarının yenilenmesi, özgün baskı (Gravür) sorunu, Türkiye``de naif resim
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Murat KALAFAT
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Murat Kalafat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sezer Tansuğ, Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul, 1996 Nilüfer Öndin, Cumhuriyet?in Kültür Politikası ve Sanat, İstanbul, 2003
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk resim ve heykel sanatlarında 19. yüzyıl sonlarında gelişen üslupları ve 18-20. yüzyılda gelişen mimari tarzları tanıtmak.
  Dersin İçeriği 19. yüzyıldan itibaren Türk Sanatının geçirdiği değişimin niteliklerini tespit ederek, uygulayıcılarını tanır
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 5
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 5
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 5
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster