ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türk Sanat Tarihi I TSB203 GÜZ 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türklerin tarih sahnesine çıktığı Orta Asya`dan başlayarak Anadoluya kadar; hem kronolojik hem de coğrafi yörüngede türk sanatının gelişimini ortaya koyar
  2-Türk sanatının gelişimindeki temel faktörleri ortaya koyar
  3-Uygulandığı coğrafya ve siyasi koşullardan dolayı Türk Sanatının etkilendiği çevre kültürünü tanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler10100
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje011717
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011717
  Diğer 20000
  Toplam İş Yükü(Saat)   96
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,2 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Orta Asya Türk Sanatı?nın temel kaynaklarının tanıtılması.
  2 İslâm Öncesi Türk Sanatları: Hun, Göktürk, Uygur dönemleri.
  3 İslâmiyetin kabulünden sonra Türk Sanatları: Karahanlılar, Gazneliler.
  4 İslâmiyetin kabulünden sonra Türk Sanatları: Abbasiler, Fatımiler, Tolonoğulları.
  5 İslâmiyetin kabulünden sonra Türk Sanatları: Büyük Selçuklular.
  6 Anadolu`da Türk Sanatları: Artuklu, Danışmendli, Saltuklu, Mengücekli dönemleri.
  7 Anadolu Selçuklu Sanatı.
  8 Ara Sınav
  9 Anadolu Selçuklu Sanatı.
  10 Osmanlı Mimarisi.
  11 Osmanlı Mimarisi.
  12 Osmanlı Resim Sanatı.
  13 Osmanlı Resim Sanatı.
  14 Batılılaşma Sonrası Türk Sanatı.
  15 Batılılaşma Sonrası Türk Sanatı
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürbüz BEYDİZ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. G. Ramazanoğlu, Orta Asya`da Türk Mimarisi, Kültür Bakanlığı Yayınları. Ankara, 1998 2. O. Aslanapa, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989 3. C.E. Arseven, Türk Sanatı, Cem Yayınevi. İstanbul, 1978 4. S.K. Yetkin, Türk Mimarisi, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1970 5. Ö. Barışta, Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Türklerin tarih boyunca kurdukları medeniyetlerde ortaya koydukları sanat eserlerini tanıtarak, Türk Sanatının kronolojik gelişim evrelerini ve ulaşmış olduğu konum hakkında bilgi sahibi olmak.
  Dersin İçeriği Türk Sanatının ilk örneklerinden başlayarak günümüze kadar geçirmiş olduğu evrelerin ortaya koyulması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 3
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 5
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 5
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 5
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster