ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Estetik ve Sanat Kuramları TSB207 GÜZ 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Felsefenin doğumundan bu yana estetik ile ilgili kavramsal gelişmelerini izler
  2-Sanat akımlarını etkileyen felsefeleri karşılaştırır
  3-Sanatın gelişimini önceleyen filozofların felsefelerini anlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30111
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60111
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Estetik nedir? Güzel ne demektir?
  2 Sanat, Sanatçı ve Yaratıcılık
  3 Sanat Yapıtı ve Sanatın Etkileri
  4 Sanat, Etik ve Bilgi
  5 Sanat Felsefesinde İlk Çağ Filozofları/ Sokrates, Platon, Aristoteles vd.
  6 Sanat Felsefesinde İlk Çağ Filozofları/ Sokrates, Platon, Aristoteles vd.
  7 Ortaçağ`da Sanat Felsefesi
  8 Ara Sınav
  9 Kant ve Schiller
  10 Hegel ve Schopenhauer
  11 Kierkegaard ve Nietzsche
  12 Marx ve Lucaks
  13 Adorno ve Walter Benjamin
  14 Heideger ve Habermas
  15 Heideger ve Habermas
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürbüz BEYDİZ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sena, Cemil. Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1972. Ziss, Avner. Estetik, Çev. Yakup Şahan, İstanbul: Hayalbaz Kitap, 2009. Ayvazoğlu, Beşir, Aşk Estetiği, 5. Basım, İstanbul: Ötüken Neşriyat 1999. Yılmaz, Mehmet. Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı, Çev. Nazım Özüaydın, 2. Baskı, Ankara: Ütopya Yayınevi. 2009 Kagan, Moissej. Estetik ve Sanat Notları, Çev. Aziz Çalışlar, İzmir: Karakalem Kitabevi, 2008.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Sanatın estetik anlayışını sorgulamak ve sanat felsefesinin temel tartışmaları üzerinden sanata dair temel felsefi düşünceleri öğrenmek. Sanatta ?güzel? kavramını incelemek.
  Dersin İçeriği Estetik ile ilgili kavramsal gelişmelerini izler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 5
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 4
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 5
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 2
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster