ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Desen V TSB301 GÜZ 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çizim tekniğini anlar
  2-Karakalem ve Lavi tekniği ile çizgisel ve lekesel görme becerisini geliştirir
  3-Her türlü nesnenin optik görüntüsü çözümler
  4-Canlı Modelden biçim ve kompozisyon ilişkilerini uygular
  5-Desende hacim, derinlik, perspektif ve hareket kurallarını uygular
  6-Desende ayıklama ve ekleme bilincini geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler105420
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 105420
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20166
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60166
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modelden çalışma (her öğrenci farklı malzemeyle çalışabilir)
  2 Modelden çalışma; figür eylem ilişkisi (karakalem)
  3 Modelden çalışma; çoklu figürde yapı ve plastik sorunlar
  4 İmgesel tasarım; mekan figür ilişkisi figür ve figür ilişkisi (karakalem)
  5 Modelden çalışma; (karakalem ve füzen)
  6 Modelden çalışması
  7 Objelerden oluşan düzenek çalışması; çizgi ve lekenin sadeleştirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Objelerden oluşan düzenek çalışması kompozisyon oluşturma
  10 İmgesel tasarım; plastiğin kişisel yorumuna gidilmesi (karakalem)
  11 Obje çizim çalışması
  12 Canlı model çizim teknikleri
  13 Modelden çalışma; portre çalışması (yağlıboya çalışması)
  14 İmgesel tasarım; plastiğin kişisel yorumuna gidilmesi
  15 İmgesel tasarım kompoziyon
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. A. Reva BOYNUKALIN
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Dilek Toluyağ

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lhote, Andre, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi, Ankara, 2000 Gombrich, E.H, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul Civardi, Giovnni, Drawing the Human Body an Anotomical Guide
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Çizim tekniklerinin detaylarını öğreterek, farklı tekniklerde eser ortaya koyabilme becerisi kazandırmak
  Dersin İçeriği Çizim tekniklerinin detayları hakkında bilgi sahibi olur
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 3
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 4
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 5
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 5
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 4
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 3
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 5
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 3
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 4
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster