ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Baskı Resim I TSB303 GÜZ 3+2 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Özgün baskı resminin tarihsel gelişimini tanımlar.
  2-Monotipi baskı tekniklerini ve malzemelerini tanır.
  3-Monotipi baskı çeşidini uygular.
  4-Yüksek baskı resim tekniklerini ve malzemelerini tanır.
  5-Yüksek baskı tekniklerine uygun taslak çalışmalar uygular.
  6-Linol ve ağaç baskı resim tekniklerine uygun kalıplar hazırlar.
  7-Yüksek baskı tekniğini uygun malzemeleri kullanarak uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler203721
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   185
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,17 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı. Araç- gereç ve malzeme listesinin hazırlanması..Özgün Baskı Resmin tarihsel gelişimi. Monotipi Baskıresim Tekniğinin açıklanması, sanatçı örneklerinin incelenmesi
  2 Monotipi baskı çalışmasına ön bilgilendirme
  3 Monotipi baskı çalışmasına giriş
  4 Üç leke (siyah, beyaz. gri) için kompozisyon çalışmaları
  5 Linol Baskı Tekniğinin tanımı, sanatçı çalışmalarından örneklerin gösterilmesi ve tekniğin uygulamalarla açıklanması
  6 Siyah- beyaz Linol Baskı resim teknikleri
  7 Siyah- beyaz Linol Baskı resim uygulama aşamaları hakkında bilgilendirme
  8 Ara Sınav
  9 Siyah- beyaz Linol Baskı resim uygulamaları yapma
  10 Renkli Linol Baskı tekniğinin açıklanması, Renkli Linol Baskı için taslak çalışmaları
  11 Renkli Linol Baskı için baskı sürecinin planlanması
  12 Tek kalıp ile aşamalı renki linol baskı uygulama teknikleri hakkında bilgilendirme
  13 Tek kalıp ile aşamalı renki linol baskı uygulamaları
  14 Çok kalıpla renkli linol baskı uygulama teknikleri hakkında bilgilendirme
  15 Çok kalıpla renkli linol baskı uygulamalaları yapma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Fatma Feride Sezer

  2-)Araştırma Görevlisi Ali Gümülcine

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ali Gümülcine
  Kaynaklar AKALAN, Güler. Gravür, Kaleseramik Sanat Bookstore, Çanakkale, 2000 GÖLÜNÜ, Gündüz. Kazı Resim, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, İstanbul, 1979.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Özgün baskı sanatları alanında kendini ifade edebilmek için gerekli olan kuram ve uygulama bilgisine sahip olur.
  Dersin İçeriği Baskı Resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür) kişisel anlatım yollarına gidebilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir -
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 3
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 3
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster