ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Baskı Resim II TSB304 BAHAR 3+2 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Gravür baskı resmin tarihsel gelişimini takip eder.
  2-Gravür tekniğinin malzemelerini tanır.
  3-Gravür baskı tekniklerine uygun taslak çalışmalar yapar.
  4-Kuru kazı, asitle çalışma, aquatint tekniklerine uygun kalıplar hazırlar.
  5-Kuru kazı, asitle çalışma, aquatint tekniklerine uygun malzemeleri tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler303721
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   185
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,17 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanımı. Araç- gereç ve malzeme listesinin hazırlanması.
  2 Üç leke (siyah- beyaz-gri) atölye içi veya doğadan eskiz araştırması.
  3 Ders aletlerinin atölye ortamında hazırlanması.
  4 Plakaların kesimi ve hazırlanması.
  5 Dokunun gravürdeki yerinin uygulamalı olarak gösterilmesi.
  6 Engraving (Soğuk Kazıma) yönteminin tanıtılması
  7 Etching (Asitte Yedirme) yönteminin açıklanması.
  8 Ara Sınav
  9 Hazırlanan kalıplardan baskıların alınması.
  10 Renkli Gravür Baskı tekniğinin açıklanması.
  11 Eskizlerin hazırlanması
  12 Plakaların eskizlere uygun şekilde kesilmesi ve hazırlanması.
  13 Plakaların asite yedirilmesi
  14 Renkli baskı uygulama
  15 Uygulama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Fatma Feride Sezer

  2-)Araştırma Görevlisi Ali Gümülcine

  Ders Yardımcıları Arş. Gör. Ali Gümülcine
  Kaynaklar AKALAN, Güler. Gravür, Kaleseramik Sanat Yayınları, Çanakkale, 2000 GÖLÜNÜ, Gündüz. Kazı Resim, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, İstanbul, 1979.
  Yardımcı Kitap HUGES, Ann Darcy ve VERNON-MORRIS, Hebe. The Printmaking Bible, Chronical Books, San Francisco, 2008.
  Döküman -
  Dersin Amacı Plastik Sanatlar ile baskı resim alanında teori ve pratiğiyle gerekli sanatsal formasyonu kazandırmak.
  Dersin İçeriği Baskı Resimde farklı tekniklerle (mono baskı, linolyum, ağaç baskı, litografi, gravür, serigrafi) kişisel anlatım yollarına gidebilme.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir -
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular -
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir -
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. -
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir -
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 1
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 2
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster