ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mitoloji TSB312 BAHAR 2+0 Fak./ Üni. Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mitolojiyi tanımlar
  2-doğu ve batı mitolojisi ile ilgili kaynaklardan haberdar olur.
  3-Homeros`un anlattığı öyküleri, kişilikleri ve sembolleri tanır
  4-Mitolojik semboller ile sanat yapıtları arasındaki ilişkiyi anlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler10144
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30111
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 40111
  Diğer 20000
  Toplam İş Yükü(Saat)   90
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mitoloji Kavramı
  2 Yunan Mitolojisi ve Batı Sanatı
  3 Türk Mitolosi
  4 Turuva Filminin İzlenmesi ve Yorumlanması, Truva -Çanakkale
  5 İlyada ve Odysseia?ye Genel Bir Bakış
  6 Odysseia Bölüm 1-2
  7 Odysseia Bölüm 3-4-5
  8 Ara Sınav
  9 Odysseia Bölüm 6-7
  10 Odysseia Bölüm 8
  11 Odysseia Bölüm 9-10-11
  12 Odysseia Bölüm 12-13-14-15
  13 Odysseia Bölüm 16-17-18-19
  14 Odysseia Bölüm 20-21
  15 Odysseia Bölüm 22-24
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürbüz BEYDİZ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Homeros, Odysseia, çev. Azra Erhat ve A. Kadir, Can Yayınalrı, İstanbul, 2006
  Yardımcı Kitap Behçet Necatigil, 100 Soruda Mitologya, Koç Yayınları, İstanbul, 2002; Homeros, İlyada, Can yayınları, İstanbul, 2007.
  Döküman -
  Dersin Amacı Mitoloji konusunda genel bilgi sahibi olmak, mitoloji ve sanat ilişkisini kavramak. Yunan Mitolojisinde semboller ve karakterler hakkında bilgi sahibi olma.
  Dersin İçeriği Antik Yunan uygarlığının mitolojik sembolleri ve kahramanlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 4
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 2
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 3
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 3
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 3
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster