ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanat Eleştirisi II TSB404 BAHAR 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sanat eserine eleştirel bir bakış açısı kazanır
  2-Sanat niteliğine sahip eserlerin tespitini yapar
  3-Gerçek sanat ve sanatçıların değerini anlar.
  4-Bir sanat eserini, fiziksel ve içerik bütünlüğü içerisinde değerlendirir.
  5-Bir sanat yapıtını farklı boyutlarda analiz ve sentez eder.
  6-Sanat eleştirisi alanında yorumlar yapar
  7-Eleştiriyi, Sanat eleştirisinin amaçlarını, Eleştiri çeşitlerini öğrenir
  8-Çeşitli sanat dallarında eleştiri aşamalarından örnekleri bilir. Sanat eğitiminde sanat tarihini, Sanat eğitiminde ürünü tanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   76
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,53 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sanat, Sanat eleştirisi, Sanat eleştirmenliği konularının kısa tekrarı
  2 Eleştiri çeşitleri, önemi, eğitimde eleştiri
  3 Sanat eleştirisinin sanat bilimleriyle ilişkisi
  4 Yeni Çağ ve Yakın Çağ`da Sanat eleştirisi
  5 Günümüzde sanat eleştirisi
  6 Antik Çağ ve Orta Çağ`da Sanat eleştirisi
  7 Antik Çağ ve Orta Çağ`da Sanat eleştirisi
  8 Ara Sınav
  9 Aimee Garcia: "İsimsiz" adlı eserin eleştirisi
  10 Michelangelo Merisi da Caravaggio: ?Emmaus"ta Yemek? adlı eserin eleştirisi
  11 Maurıce Merleau Ponty- "Cezanne"ın Kuşkusu" adlı eserin eleştirisi
  12 Ingres: "Türk Hamamı ve Osman Hamdi", "Rahlede Oturan Kadın" eserlerinin eleştirisi
  13 Picasso: Gurnica adlı eserin eleştirisi.
  14 Çağdaş eserler üzerine öğrenci eleştirileri
  15 Çağdaş eserler üzerine öğrenci eleştirileri
  Ön Koşul yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. Alaybey KAROĞLU
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Murat Kalafat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yeni Sanat Eleştirisi Kuramı Akkaya, T. (2014), Analitik Resim Çözümlemeleri Varlık L. (2012), Sanat Eğitimi Kuramları Turani, A. (1999). Çağdaş Sanat Felsefesi Tunalı, İ. (2002). Sanat Ontolojisi Lenoir, B. (2004). Sanat Yapıtı Erinç, S.M. (2004). Resmin Eleştirisi Üzerine. Erinç, S.M. (2004). Ders Kitabı Boydaş,N.(2004) Eleştiriye Giriş ve Resim Eleştirileri.Gündüz Eğitim veYayıncılık. Mitler, G.(1986) Art in Focus, Peoria , IL: Glencoe; Ragans , R: Arttalk, Glencoe (1995) ; Stocroci, m. Olcay Kırışoğlu (1997) Orta Öğretim Sanat Öğretimi YÖK Hizmet Öncesi Eğitim Yayınları. Canaday, J. (1980) What is Art, Alfred A. Knopf, Newyork. Yücel ,T (1991) Eleştirinin ABC?si Simavi Yayınları ABC Dizini: 1 Stokrochi, M.(1997) Methods and Assesment of Art, ASU. Moran , B (1972) Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. Arnheim, R.(1960) Art and Visual Perceptioni London, Faber and Faber. Marie.R. ve Hagen, R. What Great Paintings Say, (1995)
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bir sanat eserini; kuram-uygulama bütünlüğünde ve diğer tüm sanat bilimler ilişkisi içerisinde analiz-sentez yoluyla incelemek, yorumlamak ve değerlendirmek.
  Dersin İçeriği Sanat eserine eleştirel bir bakış açısı kazanması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 2
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 5
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 3
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 2
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 3
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 3
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 4
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster