ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Sanat Eleştirisi I TSB403 GÜZ 2+0 Fakülte Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sanat Eleştirisi alanını tanır.
  2-Bir sanat yapıtının analiz ve sentezinde diğer sanat disiplinleriyle karşılaştırır
  3-Sanat niteliği taşıyan eserlerin özelliklerini yorumlar
  4-Bir sanat eserini fiziksel ve içerik bütünlüğü ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  5-Bir sanat yapıtını farklı boyutlarda analiz ve sentez eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   92
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,07 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin içeriği ve hedefleri ile ilgili bilgilerin verilmesi
  2 Sanat nedir, sanat yapıtı nedir, niçin sanat yaparız sorularının tartışılması
  3 Eleştiri basamakları, çeşitleri ve sanat kuramları
  4 Eleştiri Çeşitleri, önemi, eğitimde eleştiri
  5 Sanat eleştirisine giriş, sanat eleştirmenliği
  6 Antik Çağ ve Orta Çağ`da Sanat eleştirisi
  7 Sanat eleştirisinin sanat bilimleriyle ilişkisi
  8 Ara Sınav
  9 Sanat eleştirisinin kültürel bağlantısıi
  10 Akademik Eleştiri (Makale)
  11 Jacques Louis David: Horace Kardeşlerin Yemini adlı eserin eleştirisi
  12 Leonardo da Vinci: Son Akşam Yemeği adlı eserin eleştirisi
  13 Jan van Eyck: Arnolfini`nin Evlenmesi adlı eserin eleştirisi
  14 Salvador Dali`nin Eriyen Zaman adlı eserin eleştirisi
  15 Richard Hamilton: Bugünün Evlerini Bu Denli Farklı, Bu Denli Cazip Kılan Nedir adlı eserin eleştirisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Öğr. Gör. Murat KALAFAT
  Dersi Verenler

  1-)Öğretim Görevlisi Murat Kalafat

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Adnan Turani, Çağdaş Sanat Felsefesi İsmail Tunalı, Estetik Beğeni İsmail Tunalı, Felsefenin Işığında Modern Resim Norbert Lyton, Modern Sanatın
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bir sanat eserini kuramsal bir çerçevede araştırmak; diğer tüm sanat bilimler ilişkisi içerisinde analiz ve sentez yoluyla incelemek, yorumlamak ve değerlendirmek
  Dersin İçeriği Sanat yapıtının eleştiri mantığını farklı dönem koşullarına göre teknik, estetik, sosyo-ekonomik, siyasal bağlamda ortaya koyarak, eleştirel bakma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 3
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 3
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 3
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 3
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 4
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 3
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 3
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. 4
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir 4
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir 4
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir 3
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . 3
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir 4
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster