ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Desen II TSB104 BAHAR 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çizgisel anlatım tekniklerini kullanarak çalışmalar yapar
  2-Canlı-cansız model anatomi çizimlerini tekniğine uygun olarak yapar
  3-Desen çalışmaları yapar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12672
  Ödevler1010220
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30122
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60122
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   152
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,07 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Modelden çizim çalışmaları (ayrıntılı çalışma, koyu-açık denemeler) 1
  2 Modelden çizim çalışmaları (ayrıntılı çalışma, koyu-açık denemeler) 2
  3 Modelden desen (hareket, denge, ritim) çalışmaları 1
  4 Modelden desen (hareket, denge, ritim) çalışmaları 2
  5 Modelden kompozisyon araştırmaları (koyu-açık denemeler, nesne etütleri, yüzey çalışmaları) 1
  6 Modelden kompozisyon araştırmaları (koyu-açık denemeler, nesne etütleri, yüzey çalışmaları) 2
  7 Nesne etütleri, Koyu-açık denemeler 1
  8 Ara Sınav
  9 Nesne etütleri, Koyu-açık denemeler 2
  10 Modelden lavi çalışmaları
  11 Modelden kısa süreli lavi çalışmaları (hareket, denge çalışmaları) 1
  12 Modelden kısa süreli lavi çalışmaları (hareket, denge çalışmaları) 2
  13 Modelden kısa süreli hareket, kütle, lekesel görünüm çalışmaları
  14 Konulu proje çalışması 1
  15 Konulu proje çalışması 2
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Arş. Gör. Dr. Bahar Başak Üstel Arı
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Rıza Tan Buğra Özer, Arş. Gör. Dr. Dilek Toluyağ
  Kaynaklar Lhote, Andre, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi, Ankara, 2000 Gombrich, E.H, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul Civardi, Giovnni, Drawing the Human Body an Anotomical Guide
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirmek
  Dersin İçeriği Her türlü çizim/ çizgisel anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapar
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Sanatın ve resim sanatının temel kavramlarını ile sorunlarını bilir 4
  2 Resim sanatının tarihsel süreci hakkında genel bilgiye sahiptir 5
  3 Resim sanatının yöntem, teknik ve araçlarını bilir ve uygular 4
  4 Farklı tarihsel dönemlerde yapılmış resimleri, farklı sanat kuramları ışığında çözümleyip karşılaştırabilir 3
  5 Çağının sanatsal sorunlarını ve yeniliklerini takip edecek eleştirel kültüre sahiptir. 4
  6 Mesleki açıdan sanatsal ve kültürel projeler geliştirebilir 5
  7 Disiplinler arası çalışma becerisine sahiptir 4
  8 Atölye ortamının çalışma disiplinine, paylaşımına ve sorumluluğuna sahipt 5
  9 Mesleki etiği bilir ve uygular. -
  10 Sanat yapıtı ve yaşam arasındaki bağlantıyı kuram ve uygulama bilgisiyle kurarak uygulayabilir -
  11 Çağdaş iletişim araçlarıyla sanatsal, kültürel ve entelektüel fikirlerini sunabilir ve paylaşabilir -
  12 Yaşam boyu öğrenme bilinci ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir -
  13 Özgün sanatsal yapıtları tasarlayabilir ve uygulayabilir . -
  14 Tasarımlarını paylaşacak ve sergileyecek uygulama bilgisine sahiptir -
  15 Alanıyla ilgili araştırma, kaynağa ulaşma, bilgiyi yorumlama, değerlendirme ve kullanma becerisine sahipti -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster