ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnsan Kaynakları Yönetimi İŞL343 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-İKY kavramını ve gelişimini açıklar.
  2-Seçme ve yerleştirme sürecini öğrenir.
  3-İş dizaynı, iş analizi, eğitim, performans yönetimi ve kariyer yönetimi, ücretlendirme süreçlerini değerlendirir.
  4-İKY nin fonksiyonları ile ilgili edinilen bilgileri pratiğe aktarır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler105525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje2012525
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   169
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,63 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan kaynakları yönetimine giriş ve tarihsel gelişim
  2 İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları
  3 İş tasarımı ve iş analizi
  4 İş gücü planlaması ve işe alma
  5 Eğitim ve geliştirme
  6 Kariyer planlaması
  7 Performans değerlendirme
  8 Ara Sınav
  9 Performans değerlendirme
  10 Ücret Yönetimi
  11 İşçi- işveren ilişkileri
  12 İnsan kaynaklarında yüksek performans yaratılması
  13 İnsan kaynaklarında yüksek performans yaratılması
  14 İnsan kaynaklarında yüksek performans yaratılması
  15 CV hazırlama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Esra Erenler Tekmen

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Uyargil, C., ve diğerleri. (2009). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım A.Ş. İstanbul.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili temel kavramları anlatmak ve reel sektörde karşılaşabilecekleri durumlarla ilgili pratik ve akademik bilgilerle donatmak.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 4
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 4
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 4
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 4
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 4
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 4
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 4
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 4
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak 3
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak 3
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 4
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster