ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Muhasebe İŞL111 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. BD 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Muhasebenin anlamını, amacını, işlevlerini, genel kabul görmüş muhasebe kavramlarını ve ilkelerini tanımlayarak yorumlar
  2-İşletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterleri, temel finansal tabloları tanır
  3-Hesap kavramını ve muhasebe hesapların işleyişini öğrenerek uygular
  4-Muhasebe sürecini kavrayarak uygular
  5-Dönen varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini kavrayarak uygular
  6-Duran varlıklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini kavrayarak uygular
  7-Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesini kavrayarak uygular
  8-Özkaynaklara ilişkin işlemleri muhasebeleştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler10133
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10133
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İşletme ve muhasebenin tanımı, muhasebenin işlevleri, Muhasebe kuramının temel özellikleri, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri, işletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterler, temel finansal tablolar, bilânçonun tanımı ve temel bilânço eşitliği
  2 Hesap kavramı,hesap planı ve hesapların kodlanması, muhasebe kayıt yöntemleri
  3 Muhasebe süreci ve açılış kaydının yapılması
  4 Bilanço hesaplarının tanıtılması, dönen varlık kavramı, hazır değerler hesabının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi
  5 Menkul kıymetler hesabının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi
  6 Ticari alacaklar hesabının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi
  7 Stoklar hesabının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 - Dönem sonu (aralıklı) envanter yöntemi - Sürekli (devamlı) envanter yöntemi
  10 Duran varlıklar kavramı, ticari alacaklar, diğer alacaklar hesaplarının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi
  11 Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesaplarının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi
  12 Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler, borç ve gider karşılıkları, gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar hesaplarının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi ?Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar hakkında bilgi verilmesi
  13 Öz kaynaklar kavramı ve alt hesaplarının işleyişi ve muhasebeleştirilmesi hakkında bilgi verilmesi
  14 Gelir Tablosu Hesapları ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi
  15 Maliyet Hesaplarının incelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yusuf Gör
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Genel Muhasebe, 12. Baskı, Durmuş Acar , Nilüfer Tetik, Detay Yay., 2012
  Yardımcı Kitap Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, 13. Baskı, Nalân AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, İSMMO, Yayın No:7, 2007 Genel Muhasebe, 4. Baskı, Remzi ÖRTEN, Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2007
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; muhasebenin tanımı, amacı, işlevleri, genel kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkeleri, işletmelerin tutmak zorunda olduğu ticari defterler, temel finansal tablolar, bilançonun tanımı ve temel bilanço eşitliği, hesap kavramı ve hesapların işleyişi, muhasebe süreci, dönen varlıklara ilişkin işlemlerin duran varlıklara ilişkin işlemlerin, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin işlemlerin, özkaynaklara ilişkin işlemlerin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi hakkında detaylı bilgi vermektir.
  Dersin İçeriği Muhasebenin temel kavramları, ilkeleri, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 4
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 1
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 2
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak -
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak -
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 3
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak -
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 2
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak 2
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 1
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster