ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İŞL205 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bireysel ve grup düzeyinde davranışı etkileyen psikolojik etmenleri tanımlar.
  2-Örgütsel davranış il ilgili teorik bilgiyi kullanarak örgütlerdeki ilişkileri ve davranışları açıklar.
  3-Grup ve grup dinamiklerini tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512525
  Proje1511515
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   126
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,2 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Örgütsel davranış nedir? Dersle ilgili bilgilendirme
  2 Kişilik ve kişilik özellikleri
  3 Tutum ve iş tatmini
  4 Algılama, algılama hataları ve bireysel karar verme
  5 Motivasyon teorileri (1)
  6 Motivasyon teorileri (2)
  7 Grup davranışının temeli, grup türleri
  8 Ara Sınav
  9 İletişim
  10 Liderlik, Liderlik teorileri (1)
  11 Liderlik, Liderlik teorileri (2)
  12 Güç ve Politika
  13 Örgütsel çatışma ve çatışma yönetimi
  14 Örgütsel davranışta güncel konular (örgütsel bağlılık, örgütsel adalet, örgütsel vatandaşlık davranışı)
  15 Örgütsel davranışta güncel konular (mobbing, örgütsel sessizlik, tükenmişlik sendromu)
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Esra Erenler Tekmen
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Eren Miski Aydın, Öznur Aşan, Örgütsel Davranış (2006). Arıkan Basım Yayım Dağıtım Azize Ergeneli, Örgüt ve İnsan (2010).Hacettepe Üniversitesi Yayınları
  Yardımcı Kitap -
  Döküman Powerpoint sunumları
  Dersin Amacı Bireylerin ve/veya grupların örgüt içerisinde nasıl davrandıklarına ilişkin temel ilkeleri incelemek, bu ilkelerin bireysel performans, örgütsel etkililik ve verimliliği arttırma yönünde nasıl kullanılabileceğini değerlendirmek.
  Dersin İçeriği Kişilik ve kişilik özellikleri, tutum, algı, motivasyon, grup davranışı, liderlik, iletişim, çatışma ve çatışma yönetimi, örgütsel davranışta güncel konular
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek 2
  2 İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek, bilgilerini yenilemeye ve sürekli geliştirmeye yönlendirmek 2
  3 İşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak 3
  4 İş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak 4
  5 İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak, karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak 2
  6 Inovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek, öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil, yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak 2
  7 Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 3
  8 Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 4
  9 Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak, hem yerel hem de küresel düşünüp, öğrenileni uygulamak -
  10 İşletme alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanmak -
  11 İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 3
  12 Bir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster