ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar SKY310 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Farklı yaklaşımlar arasındaki ilişkileri gösterebilecekler
  2-Çağdaş yaklaşımların Türk kamu yönetimine aktarılması durumunda ortaya çıkabilecek durumu öngörebilecekler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler3011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma(1923-1960)
  2 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma(1960-1980)
  3 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma(1980-1990)
  4 Devlet reformu (1990-2000)
  5 Yeni Kamu Yönetimi (1)
  6 Yeni Kamu Yönetimi (2)
  7 Yönetişim
  8 Ara Sınav
  9 E-devlet
  10 Stratejik yönetim
  11 Toplam Kalite Yönetimi
  12 Performans Yönetimi
  13 Hesap Verebilirlik
  14 Ağbağ Yönetimi
  15 Sosyal Sermaye
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Emine ÇELİKSOY
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emine Çeliksoy

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Balcı, A., Nohutçu, A., Öztürk, N. K., Coşkun, B. (ed.) 2008; Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Dersin temel amacı, kamu yönetimindeki çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi vermek ve bunların Türk kamu yönetimine olan etkileri hakkında değerlendirmeler yapmaktır.
  Dersin İçeriği Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma(1923-1960), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma(1960-1980), Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma(1980-1990), Devlet reformu (1990-2000), Yeni Kamu Yönetimi (1), Yeni Kamu Yönetimi (2), Yönetişim, E-devlet, Stratejik yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, Performans Yönetimi, Hesap Verebilirlik, Ağbağ Yönetimi, Sosyal Sermaye
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster