ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Devlet Düzenleri SKY314 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ülkelerin siyasal düzenleri hakkında en temel bilgileri edinerek birbirleriyle karşılaştırabilme becerilerini geliştirir
  2-Ülkelerin parti sistemlerini ve siyasal yapılarını tanıyarak karşılaştırma yapar
  3-Ülkelerin kamu yönetimi yapılarını tanıyarak karşılaştırma yapar
  4-Siyasal sorunlarını karşılaştırmalı olarak analiz ederek hem Türkiye`nin siyasal sorunlarını açıklayabilme hem de bu sorunlara çözüm önerileri geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4512020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin ve Kaynakların Tanıtılması
  2 Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistemler, Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri
  3 Amerika Birleşik Devletleri
  4 Birleşik Krallık
  5 Almanya
  6 Fransa
  7 Brezilya
  8 Ara Sınav
  9 İran
  10 Çin
  11 Lübnan
  12 Rusya
  13 Türkiye
  14 Teorik çıkarımlar
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Metin
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Metin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Aykaç, Burhan ve Durgun, Şenol (2015),Çağdaş Siyasal Sistemler, Alter Yayınları, Ankara.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Ders farklı devletlerin siyasal düzenlerini ana siyasal özelliklerine vurgu yaparak birbiriyle karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, anayasa hukukunun temel araştırma alanına giren farlı hükümet sistemleri, kavramsal ve kuramsal bir teorik bir öncül olarak kullanılacaktır. Karşılaştırmada ülkelerin hükümet sistemleri kadar siyasal parti sistemleri ve kamu yönetimi yapıları da ele alınacaktır.
  Dersin İçeriği Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Brezilya, İran, Çin, Lübnan, Rusya ve Türkiye`nin hükümet sistemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 3
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 3
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 3
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 3
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 3
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 1
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 2
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster