ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi SKY407 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Karşılaştırmalı kamu yönetimi teorisini bilir
  2-Türk kamu yönetiminin bugünkü yapı ve işleyişini bilir ve önemini kavrar,
  3-Ülke kamu yönetimi yapılarını birbiriyle karşılaştırma kriterlerini bilir
  4-Kamu yönetimi yapılarını birbiriyle karşılaştırmada kriter geliştirebilmenin önemini kavrar ve yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler3011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   135
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,5 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Karşılaştırmalı kamu yönetimi teorisi
  2 Karşılaştırma kriterleri geliştirme
  3 Türk kamu yönetiminin genel ilkeleri
  4 ABD yönetim yapısı I
  5 ABD yönetim yapısı II
  6 İngiltere yönetim yapısı
  7 Fransa yönetim yapısı I
  8 Ara Sınav
  9 Fransa yönetim yapısı II
  10 ARASINAV
  11 Almanya yönetim yapısı
  12 Rusya yönetim yapısı
  13 Azerbaycan yönetim yapısı
  14 Ülkelerin kendine özgü yönetim yapıları
  15 Karşılıklı etkilenme ve reform çalışmaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr.Öğr. Üyesi Emine Çeliksoy
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Emine Çeliksoy

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Birgül Ayman Güler ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2004.
  Yardımcı Kitap Bekir Parlak ve Cantürk Caner, Karşılaştırmalı Siyasal ve Yönetsel Yapılar, Alfa Aktüel Yayınları,Bursa,2005.
  Döküman -
  Dersin Amacı Türk kamu yönetimi ile diğer ülke kamu yönetimi yapılarını karşılaştırmalı olarak incelemek
  Dersin İçeriği Bu derste Türk kamu yönetimi yapısı ile ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Azerbaycan kamu yönetimi yapıları ve yapıyı oluşturan anlayışların incelenmesi hedeflenmektedir.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster