ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Güncel Siyasi Sorunlar SKY408 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Türkiye`deki güncel siyasal sorunların tarihsel-toplumsal arka planını ve bunu, iç ve dış dinamiklerle karşılıklı bir etkileşim süreci içinde analiz eder
  2-Siyasal sorunların nedenleri hakkındaki farklı açıklamaları ve yaklaşımları tanır ve tartışır
  3-Sorunların nedenleri hakkında eleştirel bir bakış açısı geliştirir
  4-Güncel siyasal sorunlara çözüm önerileri getirebilecek entelektüel bir kapasite yaratır
  5-Sorunları belirlemede ve çözüm önerileri geliştirmede, Siyaset Bilimine Giriş ve Siyasal Düşünceler Tarihi derslerinde öğrenilen kavramlar ile kuramsal yaklaşımları etkin bir biçimde kullanabilme becerisini geliştirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 302510
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)0000
  Proje3012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin, amacı, kapsamı ve temel kavramları
  2 Güncel Siyasal Sorunların Tarihsel-Siyasal Nedenleri Hakkındaki Tartışmalar ve Çeşitli Yaklaşımlar
  3 Türkiye`de Modernleşme Süreci
  4 Türkiye`de 1980 `e Kadar Ordu ve Siyaset
  5 1980`den Günümüze Kadar Ordu ve Siyaset
  6 Türkiye`de Sağ Siyaset ve Akımlar
  7 Türkiye`de Sol Siyaset ve Akımlar
  8 Ara Sınav
  9 Türkiye`de Siyasal Partiler ve Seçimler
  10 Türkiye`de Bölüşüm ilişkileri, Sınıflar ve Demokrasi
  11 Türkiye`de Bölüşüm ilişkileri, Sınıflar ve Demokrasi
  12 Türkiye`de Siyasal Krizler
  13 Türkiye`de Vatandaşlık
  14 Türkiye`de Kimlik Siyaseti
  15 Türkiye`de Devlet ve Hukuk
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr.Gürbüz Özdemir
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Gürbüz Özdemir

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ahmadi, Feroz, Demokrasi Sürecinde Türkiye Ahmad, Feroz, Modern Türkiye`nin Oluşumu
  Yardımcı Kitap Akşin, Sina, Türkiye Tarihi, 1,2,3,4,5. Ciltler.
  Döküman -
  Dersin Amacı Türkiye`nin yaşadığı güncel siyasal sorunları konu edinen bu dersin amacı, bu sorunların ortaya çıkmasına neden olan siyasal, ekonomik ve benzeri öteki tarihsel dinamikleri dünyadaki tarihsel değişim ve dönüşümlerle ilişkisini kurarak analiz etmektir.
  Dersin İçeriği Ülkenin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 3
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 2
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 3
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster