ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamuda Halkla İlişkiler SKY409 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Halkla ilişkiler kavramı ile iletişim, propaganda, reklâmcılık ve insan ilişkileri kavramlarını bilir ve analiz eder
  2-Halkla ilişkilerin temel ilkelerini bilir ve yorumlar
  3-Günümüzde halkla ilişkiler birimine niçin ihtiyaç duyulduğunu bilir ve örneklendirir
  4-Halkla ilişkiler kampanyasının hazırlanmasındaki aşamaları kavrar
  5-Halkla ilişkiler çalışmalarında kampanya plânlamasına niçin ihtiyaç duyulduğuna bilir ve yorumlar
  6-Halkla ilişkiler kampanyası için plân hazırlar ve hazırlanan kampanya plânını uygular
  7-Uygulama sonunda görülen aksaklıkları değerlendirir ve yorumlar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler2011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   119
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,97 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Halkla İlişkilere Giriş ve İlgili Temel Kavramlar
  2 Halkla İlişkilerin Doğuşu ve Gelişimi
  3 Osmanlı´da Halkla İlişkiler
  4 Halkla İlişkilerin Sınırlandırılması ve Diğer Alanlarla İlişkisi
  5 Halkla İlişkilerde Temel Kamu Kategorileri
  6 Kurum İçi Halkla İlişkiler
  7 Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler: Tanıma
  8 Ara Sınav
  9 Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler: Tanıtma
  10 Ara snav
  11 Özel Kuruluşlarda Halka İlişkiler
  12 Halkla İlişkilerde Araç ve Yöntemler
  13 Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler
  14 Halkla İlişkilerin Geleceği
  15 Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Uygulamaları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü YRD. DOÇ. DR. ERDAL GİŞİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kazancı, M. (2005). Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler. Turhan Yayınevi: Ankara
  Yardımcı Kitap Tortop, N. (2009). Halkla İlişkilere Giriş. Nobel Yayınevi: Ankara
  Döküman -
  Dersin Amacı Kamu Yönetiminde kamu çalışanlarının kendi aralarında ve vatandaşla olan ilişkilerinin kavramsal, tarihsel ve günümüz kamu yönetimi anlayışı açısından öğretilmesi.
  Dersin İçeriği Halkla İlişkilere Giriş, Halkla İlişkilerin Doğuşu ve Gelişimi, Osmanlı´da Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerin Sınırlandırılması ve Diğer Alanlarla İlişkisi, Halkla İlişkilerde Temel Kamu Kategorileri, Kurum İçi Halkla İlişkiler, Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler: Tanıma, Kamu Sektöründe Halkla İlişkiler: Tanıtma, Özel Kuruluşlarda Halka İlişkiler, Halkla İlişkilerde Araç ve Yöntemler, Yeni İletişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler, Halkla İlişkilerin Geleceği, Kamu ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler Uygulamaları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 1
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 1
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 1
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 1
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. 1
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 1
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 1
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 1
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. 1
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 1
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 1
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 1
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 1
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster