ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İnsan Hakları ve Demokrasi SKY410 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Hak ve hürriyete ilişkin temel kavramları bilir
  2-İnsan hak ve hürriyetlerinin korunmasına yönelik sözleşmelerle ulusal ve uluslar arası kuruluşları bilir
  3-İnsan hak ve hürriyetlerinin korunmasına ilişkin gelişmeleri analiz eder ve dünya üzerindeki farklı ve benzer uygulamaları karşılaştırır
  4-İnsan hak ve hürriyetlerini anayasal anlamda olması gereken şekilde ele alır ve Türk anayasalarında değerlendirir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10166
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   120
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan Kavramı
  2 Hak ve hürriyet kavramları, kaynakları ve özellikleri
  3 Batı`da İnsan hak ve hürriyetlerinin tarihi gelişimi
  4 İslam`da İnsan hak ve hürriyetleri ve tarihi gelişimi
  5 Olağanüstü Yönetim Usulleri, BM Sistemi
  6 UNESCO, İLO, İnsan Haklarının Bölgesel düzeyde Korunması, Avrupa İnsan Hakları Sistemi
  7 AGİT, Amerikalılararası Sistem, Afrika İnsan Hakları Sistemi
  8 Ara Sınav
  9 İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması
  10 Eşitlik, ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı
  11 İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaya uğramama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği hakkı
  12 Yerleşme ve Seyahat Hakkı, Düşünce, Din Ve Vicdan Hürriyeti
  13 Toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma hakları, azınlık hakları
  14 Adil Yargılanma hakkı
  15 Genel Değerlendirme
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü -
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Yay., Ankara, 2007 Ahmet Mumcu/ Elif Küzeci, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri (Kavramlar, Evrensel ve Ulusal Gelişimleri, Bugünkü Durumları), Turhan Kitabevi, 2007
  Yardımcı Kitap Oktay UYGUN, İnsan Hakları Kuramı, İnsan Hakları, Yapı Kredi Yay., İstanbul 2000. Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslam, Etkileşim Yay., 2007
  Döküman -
  Dersin Amacı İnsan hakları ve hürriyet kavramlarını, niteliklerini, tarihi gelişimini ve sınıflandırılması yapmak ve günümüzdeki önemini ortaya koymak.
  Dersin İçeriği İnsan Kavramı, Hak ve hürriyet kavramları, kaynakları ve özellikleri, Batı`da İnsan hak ve hürriyetlerinin tarihi gelişimi, İslam`da İnsan hak ve hürriyetleri ve tarihi gelişimi, Olağanüstü Yönetim Usulleri, BM Sistemi, UNESCO, İLO, İnsan Haklarının Bölgesel düzeyde Korunması, Avrupa İnsan Hakları Sistemi, AGİT, Amerikalılararası Sistem, Afrika İnsan Hakları Sistemi, İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması, Eşitlik, ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı, İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaya uğramama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği hakkı, Yerleşme ve Seyahat Hakkı, Düşünce, Din Ve Vicdan Hürriyeti, Toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma hakları, azınlık hakları, Adil Yargılanma hakkı,
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. 4
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. -
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. -
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. 4
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. 3
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. 4
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. 4
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. 4
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster