ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kamuda Stratejik Yönetim SKY412 BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Strateji ve stratejik yönetim kavramını bilir ve analiz eder
  2-Stratejik yönetimin farklarını bilir
  3-Stratejik planlama ile geleneksel planlama arasındaki ilişkiyi kavrar
  4-Stratejik plan hazırlanmasını bilir ve yorumlar
  5-Performans programı hazırlayabilir ve yorumlar
  6-Faaliyet raporu hazırlanmasını bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 202816
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30188
  Proje1012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   152
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,07 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Geleneksel yönetim anlayışı ve Neo Klasik yönetim anlayışı
  2 Modern yönetim anlayışına geçiş
  3 Stratejik yönetime geçiş, Stratejik yönetim okulları
  4 Stratejik yönetim süreçleri ve Durum analizi
  5 SWOT analizi, Trend ve senaryo geliştirme
  6 Stratejik amaç ve hedef belirleme, Stratejik yönetim
  7 Farklı ülke stratejik yönetim deneyimleri
  8 Ara Sınav
  9 ARASINAV
  10 Kamu kurumları için stratejik yönetim pratikleri oluşturma
  11 Amaç ve hedeflerin performans hedeflerine dönüşmesi, Performans göstergesi geliştirme
  12 Performans yönetim süreci
  13 Performans programı bütçe ilişkisi
  14 Farklı ülke performans yönetimi deneyimleri
  15 Kamu kurumları için performans yönetimi pratikleri oluşturma
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü YRD. DOÇ DR. EMİNE ÇELİKSOY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Performans Esaslı Bütçeleme Rehberi (Pilot Kurumlar İçin Taslak), www.bumko.gov.tr. 2004, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (2. sürüm), Hüseyin Özgür, ?Kamu Örgütlerinde Stratejik Yönetim?, Çağdaş Kamu Yönetimi-II, Nobel Yayın, Ankara, 2004.
  Yardımcı Kitap Eren, Erol , Stratejik Yönetim Ve İşletme Politikası, Beta Yayınları, 5. Baskı, İstanbul. 2000,
  Döküman -
  Dersin Amacı Kamu kurumlarının başarısında rol oynayacağı düşünülen stratejik yönetimin öğrenilmesi
  Dersin İçeriği Bu derste stratejik yönetime geçiş ve kamuda stratejik yönetim uygulamaları ele alınmaktadır.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları konularında temel kavramsal ve alan bilgilere sahip olma ve bu konuda ortaya çıkan yenilikleri takip edebilme 4
  2 Alanıyla ilgili bilgileri siyasal ve yönetsel alanda uygulayabilme ve uygulamadaki güncel, yerel ve küresel sorunları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözümler için birlikte kullanabilme. 4
  3 İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olma. -
  4 Alanıyla ilgili konularda akademik ve mesleki araştırma yapabilme, uygun analitik yöntemler ve karar alma tekniklerini seçme ve uygulayabilme ve bu süreçlerine hâkim olma. 4
  5 Temel istatistik bilgisini kazanarak, SPSS vb. istatistiksel paket programları kullanabilme ve bunları mesleki ve akademik araştırmalarda uygulayabilme. -
  6 Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları, halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi alanların çeşitli düzeylerinde görev alabilecek niteliklere sahip olma. 4
  7 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme. 4
  8 Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. -
  9 Bireysel olarak ve takım olarak etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alabilme becerisi ve gerek ekip olarak gerekse de kendi başına sorunları çözebilme becerisine sahip olma. -
  10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme, mesleki anlamda bir yabancı dili okuyup anlayabilme becerisine sahip olma. -
  11 Demokrasi, insan hakları, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma gibi konularda yeterli bilince sahip olma. -
  12 Alanında bilgi ve birikimlerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde mesleki, toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilme. -
  13 Değişime ve yeniliğe karşı açık olma ve yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanma. -
  14 - -
  15 - -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster